Losdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

09.04.1948 Nyopprettelse

Navn: Losdirektoratet
Kort navn: Losdir.
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Tilhører etat: Maritime organer
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo

Lov om losvesenet 09.04.1948 innebar bl.a. opprettelse av Losdirektoratet. Fra gammelt av var losvesenet organisert med overloser og losoldermenn. Landet var delt inn i tre overlosdistrikter: sønnafjeldske med kontor i Oslo, vestenfjeldske med kontor i Bergen og Nord-Norges distrikt med kontor i Tromsø. De enkelte distriktene hadde sine losoldermenn, som i regelen var havnefogdene i byene. Ved opprettelsen av Losdirektoratet i 1948 fikk man under losdirektøren en losinspektør i tillegg til losoldermennene (ref. Håndbok for (http://www.riksarkivet.no/)Riksarkivet 1992;320).

01.01.1952* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Fiskeridepartementet

31.05.1974 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.