Direktoratet for fiendtlig eiendom

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

09.03.1945 Nyopprettelse

Navn: Direktoratet for fiendtlig eiendom
Kort navn: Dir. for fi. eiendom
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Direktoratet for fientlig eiendom ble opprettet som en midlertidig institusjon i henhold til provisorisk anordning 9.3.1945, bekreftet i lov 22.3.1946. Oppgaven var å forvalte all fientlig eiendom, så som fast eiendom, løsøre, aksjer, fordringer, patentrettigheter, kontraktsrettigheter samt verdipapirer og betalingsmidler i Norge etter frigjøringen. Øverste organ for direktoratet var et eksternt sammensatt råd. Direktoratet ble organisert i flere avdelinger, på det meste fire: Forvaltningsavdelingen, Juridisk avdeling, Forretningsavdelingen og Regnskaps- og personalavdelingen; en periode eksisterte også et Salgskontor. Det ble opprettet lokale fordelingskontorer i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Narvik og Tromsø. Østlandsområdet sorterte direkte under hovedkontoret. I tillegg ble det for en periode opprettet et salgskontor i Mo i Rana, og direktoratet hadde faste representanter i flere større byer. Direktoratet ble vedtatt nedlagt fra 1.1.1953, men avviklingen gikk noe inn i 1953. Den gjenstående saksbehandling ble overført til Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet, der de gjenværende deler av direktoratet eksisterte som et midlertidig kontor i Den alminnelige avdeling fram til 1956. Rådet ble omgjort til et konsultativt råd i denne avviklingsfasen.

01.01.1954* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor

Direktoratet ble vedtatt nedlagt fra 1.1.1953, men avviklingen gikk noe inn i 1953. Den gjenstående saksbehandling ble overført til Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet, der de gjenværende deler av direktoratet eksisterte som et midlertidig kontor i Den alminnelige avdeling fram til 1956. Rådet ble omgjort til et konsultativt råd i denne avviklingsfasen.

31.12.1956* Nedlagt

(Rein nedleggelse.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.