Universitetet i Stavanger

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

9 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2006 Fra høgskole til universitet: Universitetet i Stavanger blir til Eriksen, Erik Leif
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 "Den utmerkede utdanningsinstitusjon" - En fler-casestudie av omdømmehåndtering i den norske universitets- og høyskolesektoren. Nygård, Daniel
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Konsensus eller interessekamp? Sammensetning og tildelingsmønstre i programstyrene til Norges Forskningsråd: en kvantitativ analyse av governance i norsk forskningspolitikk Bjerke, Christian Hemmestad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Lik eller unik? : en studie av identitetsuttrykkene til Universitetene i Tromsø og Stavanger Pedersen, Lars Ebeltoft
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Bindetegnsuniversitetene - en studie av kvalitetsbegrepets rolle i universitetenes profilering og posisjonering i det nye universitetslandskapet Golmen, Karen Oldervik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 En studie av læringsmiljøet ved Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger : med fokus på studenter med dysleksi/lese og skrivevansker Olsen, Mette Karine Sakkestad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Kvalitetsreformen: en prosesstudie relatert til tidligere reformer innenfor universitets- og høgskolesektoren. Hem, Trond Helge
Notat 2019 Styrer for ordinære forvaltningsorganer i staten - en kartlegging. Difi-notat 2019:3 Høgsveen, Wibecke, Hildegunn Vollset
Rapport 2012 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen