Statens filmsentral

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1948* Nyopprettelse

Navn: Statens filmsentral
Kort navn: Statens filmsentral
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Opprettet i samsvar med St.prp.nr.1 (1948) for å samordne departementets filmvirksomhet og skaffe opplysningsfilm til skoler, forsvaret, handelsflåten, opplysningsorganisasjoner og andre.

01.01.1969 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Statens Filmsentral og Norsk Bygdekino AS er ført saman fra 1.1.1969. Jf. St.prp.nr. 1969-70 kap. 358 Filmformål. Se også Innst.S.nr.105 og St.prp.nr.1, Tillegg nr. 20, 1968-69. Etter innlemmingen i Statens Filmsentral fortsatte den ambulerende virksomheten med 19 biler som bringer med seg 35mm filmutstyr. Kilde: NOU 1983:9 Lov om film og video

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

31.12.1992* Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.