Nord-Trøndelag distriktshøgskole, Steinkjer

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1981* Nyopprettelse

Navn: Nord-Trøndelag distriktshøgskole, Steinkjer
Kort navn: Nord-Trøndelag DH
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Tilhører gruppe : Distriktshøgskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1702 Steinkjer

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1988* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1994 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Går inn i nyetablerte Høgskolen i Nord-Trøndelag

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.