Telemark ingeniørhøgskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1884* Nyopprettelse

Navn: Skiensfjordens Skole - Uddannelse af mekniske Arbeidere
Kort navn: Skiensfjordens Skole
Tilknytningsform: Fylkeskommune
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Overordnet: Fylkeskommuner
Tilhører gruppe : Ingeniørhøgskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 805 Porsgrunn

Telemark ingeniørhøgskole er en tidligere høgskole for ingeniørutdanning, etablert i Porsgrunn i 1884 under navnet Skiensfjordens Skole - Uddannelse af mekniske Arbeidere. Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Telemark.

Skolen fikk etter en tid navnet Skiensfjordens tekniske fagskole. Skolen hadde fra først lokaler på Osebakken, og flyttet i 1972 inn i lokalene på Kjølnes, samtidig som skolen fikk navnet Telemark tekniske skole. Inntil 1972 hadde skolen utdannet teknikere, fra 1972 ble det også utdannet ingeniører.

Fram til 1977 var ingeniørutdanningen og teknikerutdanningen samlet i Telemark tekniske skole under fylkeskommunens eierskap. I 1977 ble Telemark tekniske fagskole etablert og var fylkeskommunens ansvar. I 1978 ble ingeniørutdanningen statens ansvar og fikk navnet Telemark ingeniørhøgskole. Sivilingeniørutdanningen i Telemark ble etablert som egen enhet med eget styre i 1988 og slått sammen med Telemark ingeniørhøgskole i 1992. I 1994 ble Telemark ingeniørhøgskole en avdeling i den nyetablerte Høgskolen i Telemark.

Kilde: Wikipedia (http://no.wikipedia.org/wiki/Telemark_ingeniørhøgskole)

01.01.1920* Navneendring

Navn: Skiensfjordens tekniske fagskole
Kort navn: Skiensfjordens tekniske fagskole

NB: Tidspunkt for navneendring er IKKE nøyaktig!

01.01.1972* Navneendring

Navn: Telemark tekniske skole
Kort navn: Telemark tekniske skole

Skolen hadde fra først lokaler på Osebakken, og flyttet i 1972 inn i lokalene på Kjølnes, samtidig som skolen fikk navnet Telemark tekniske skole. Inntil 1972 hadde skolen utdannet teknikere, fra 1972 ble det også utdannet ingeniører.

01.01.1977* Navneendring

Navn: Telemark tekniske fagskole
Kort navn: Telemark tekniske fagskole

Fram til 1977 var ingeniørutdanningen og teknikerutdanningen samlet i Telemark tekniske skole under fylkeskommunens eierskap. I 1977 ble Telemark tekniske fagskole etablert og var fylkeskommunens ansvar.

01.01.1977* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Tidligere fylkeskommunal teknisk fagskole. Drives av staten fra 1.1.1977 som regional høgskole.

01.01.1977* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)

I 1961 avga en komite oppnevnt av Kirke- og undervisningsdepartementet en innstilling om en nyordning av utdannelsen ved de tekniske skoler. I innstillingen ble det foreslått å utvide utdanningstida fra 1 til 3 år (2 år for studenter med real/naturfagartium. Nyordningen ble gjennomført fra 1962. Gymnasutvalget som avga sin innstilling i 1967, Skolekomiteen av 1965 og Videreutdanningskomiteen (Ottesenkomiteen) drøftet alle organisering av den tekniske utdanningen i Norge. Det samme gjorde et utvalg som fikk i oppdrag å vurdere samordningen av teknisk utdanning og som avga sin innstilling i 1974. Resultatet av disse utredningene ble at de tekniske skolene i 1977 overført fra fylkeskommunene til staten samtidig som de fikk betegnelsen ingeniørhøgskoler.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1978* Navneendring

Navn: Telemark ingeniørhøgskole
Kort navn: Telemark ingeniørhøgskole

I 1978 ble ingeniørutdanningen statens ansvar og fikk navnet Telemark ingeniørhøgskole.

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1994 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Går inn i nyetablerte Høgskolen i Telemark

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.