Oslo ingeniørhøgskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1873* Nyopprettelse

Navn: Christiania Tekniske skole
Kort navn: Christiania Tekniske skole
Tilknytningsform: Fylkeskommune
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Overordnet: Fylkeskommuner
Tilhører gruppe : Ingeniørhøgskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Kristiania

Oslo ingeniørhøgskole er en tidligere høgskole for ingeniørutdanning. Skolen ble opprettet i Christiania i 1873 under navnet Christiania Tekniske skole. Skolen er siden 1994 en del av Høgskolen i Oslo.

Skolens navn gjennom tidene har vært: Christiania Tekniske skole 1873 - 1896; Kristiania Tekniske skole 1897 - 1912; Kristiania Tekniske Mellomskole 1912 - 1924; Oslo Tekniske Mellomskole 1924 - 1936; Oslo Tekniske skole 1936 - 1976 og Oslo ingeniørhøgskole 1977 - 1994. Oslo ingeniørhøgskole er videreført som Avdeling for ingeniørutdanning (IU) ved Høgskolen i Oslo.

Kilde: Wikipedia (http://no.wikipedia.org/wiki/Oslo_ingeniørhøgskole)

01.01.1897* Navneendring

Navn: Kristiania Tekniske skole
Kort navn: Kristiania Tekniske skole

01.01.1912* Navneendring

Navn: Kristiania Tekniske Mellomskole
Kort navn: Kristiania Tekniske Mellomskole

01.01.1924* Navneendring

Navn: Oslo Tekniske Mellomskole
Kort navn: Oslo Tekniske Mellomskole

01.01.1936* Navneendring

Navn: Oslo Tekniske skole
Kort navn: Oslo Tekniske skole

01.01.1977* Navneendring

Navn: Oslo ingeniørhøgskole
Kort navn: Oslo ingeniørhøgskole

01.01.1977* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Tidligere fylkeskommunal teknisk fagskole. Drives av staten fra 1.1.1977 som regional høgskole.

01.01.1977* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)

I 1961 avga en komite oppnevnt av Kirke- og undervisningsdepartementet en innstilling om en nyordning av utdannelsen ved de tekniske skoler. I innstillingen ble det foreslått å utvide utdanningstida fra 1 til 3 år (2 år for studenter med real/naturfagartium. Nyordningen ble gjennomført fra 1962. Gymnasutvalget som avga sin innstilling i 1967, Skolekomiteen av 1965 og Videreutdanningskomiteen (Ottesenkomiteen) drøftet alle organisering av den tekniske utdanningen i Norge. Det samme gjorde et utvalg som fikk i oppdrag å vurdere samordningen av teknisk utdanning og som avga sin innstilling i 1974. Resultatet av disse utredningene ble at de tekniske skolene i 1977 overført fra fylkeskommunene til staten samtidig som de fikk betegnelsen ingeniørhøgskoler.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1994 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Går inn i ny etablerte Høgskolen i Oslo

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.