Statens trafikklærerskole, Stjørdal

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1970* Nyopprettelse

Navn: Statens kjørelærerskole, Oslo
Kort navn: Statens kjørelærerskole, Oslo
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Internett: (http://www.stls.no/)www.stls.no Statens trafikklærerskole (STLS) er en videregående skole. Skolen er den eneste i sitt slag i Norge og utdanner lærer- og lederpersonell for de private kjøreskolene og faglærere til yrkessjåføropplæringen i den videregående skole.

01.01.1973* Navneendring

Navn: Statens trafikklærerskole, Stjørdal
Kort navn: Statens trafikklærerskole, Stjørdal

01.01.1973* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1714 Stjørdal

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2004 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Statens trafikklærerskole ble fra 2004 etablert som "HiNT avdeling for trafikklærerutdanning, Stjørdal"

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) avdeling for trafikklærerutdanning er faglig ansvarlig for toårig høgskoleutdanning for trafikklærere for kjøreopplæring på personbil. Skolen er den eneste i sitt slag i Norge og utdanner lærer- og lederpersonell for de private kjøreskolene. Skolens virksomhet er en del av det utvidede trafikksikkerhetsarbeidet. Som statlig trafikklærerskole har skolen som samfunnsoppgave å medvirke til en nasjonal standard på bilføreropplæringen.

01.01.2004 Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Skolen skrives ut av FVDB da den nå er blitt en avdeling ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.