Statens trafikklærerskole, Stjørdal

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16 4 20 16 2 18 2 2
1981 15 4 19 15 2 17 2 2
1982 15 4 19 15 2 17 2 2
1983 15 4 19 15 2 17 2 2
1984 16 3 19 16 1 17 2 2
1985 17 4 21 15 1 16 2 3 5
1986 18 5 23 14 2 16 4 3 7
1987 17 6 23 14 3 17 3 3 6
1988 18 5 23 16 2 18 2 3 5
1989 17 5 22 17 2 19 3 3
1990 19 5 24 17 2 19 2 3 5
1991 17 5 22 17 2 19 3 3
1992 17 6 23 16 2 18 1 4 5
1993 16 5 21 16 2 18 3 3
1994 17 5 22 17 3 20 2 2
1995 17 5 22 17 3 20 2 2
1996 17 5 22 17 3 20 2 2
1997 17 5 22 17 3 20 2 2
1998 15 5 20 15 3 18 2 2
1999 17 5 22 17 3 20 2 2
2000 15 5 20 15 3 18 2 2
2001 18 5 23 16 3 19 2 2 4
2002 17 6 23 17 4 21 2 2
2003 18 7 25 17 5 22 1 2 3
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 34 34 34 33
1981 35 35 35 34
1982 36 36 36 35
1983 37 37 37 37
1984 38 39 38 38
1985 39 39 39 39 40
1986 40 46 41 40 40 45
1987 41 44 42 42 41 46
1988 42 48 43 42 42 49
1989 43 49 44 43 43
1990 43 47 44 44 44 45
1991 45 48 46 45 45
1992 46 44 46 46 46 45
1993 47 47 47 47 47
1994 48 48 48 48 47
1995 49 49 49 49 48
1996 50 50 50 50 49
1997 51 51 51 51 50
1998 52 51 51 52 51
1999 51 52 52 51 51
2000 52 53 53 52 52
2001 52 54 53 52 52
2002 54 52 53 54 52
2003 54 52 53 55 48 53

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1973* Navneendring

Navn: Statens trafikklærerskole, Stjørdal
Kort navn: Statens trafikklærerskole, Stjørdal

01.01.1973* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1714 Stjørdal

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.