Statens bergskole, Trondheim

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1936* Nyopprettelse

Navn: Bergskolen
Kort navn: Bergskolen
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 604 Kongsberg

Bergskolen ble opprettet i 1936 til avløsning av den "elementære" bergskole som siden 1860-årene periodisk hadde vært drevet ved Kongsberg Sølvverk

01.07.1957 Navneendring

Navn: Statens bergskole, Trondheim
Kort navn: Statens bergskole, Trondheim

Under dette nye navnet er skolen fra 1.7.1957 overflyttet til Trondheim som en fortsettelse av Bergskolen, Konghsberg. Skolen er 1-årig, teoretisk for utdannelse av stigere og formenn ved bergverk eller anlegg.

01.07.1957 Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1601 Trondheim

Under det nye navnet Statens bergskole, Trondheim er skolen fra 1.7.1957 overflyttet til Trondheim som en fortsettelse av Bergskolen, Konghsberg. Skolen er 1-årig, teoretisk for utdannelse av stigere og formenn ved bergverk eller anlegg. Statens bergskole ble lagt under Trondheim tekniske skoles rektor og administrasjon (B.innst. nr. 43, 1957).

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.1990* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:

I 1991 legges Statens bergskole, Trondheim inn under byggavdelingen ved Trondheim ingeniørhøgskole (TIH) som i 1977 ble statlig. Pr 2000 er den tidligere bergskolen den 5. største studieretningen ved institutt for bygg og miljø. I 1994 ble TIH en del av dagens høgskole, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), som avdeling for teknologi.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.