Det praktisk-teologiske seminar

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1848* Nyopprettelse

Navn: Det praktisk-teologiske seminar
Kort navn: PTS
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Det praktisk-teologiske seminar (PTS) er en frittstående kirkelig utdanningsinstitusjon som sorterer direkte under departementet. Seminaret har siden 1848 gitt praktisk teologisk utdannelse til kommende prester.

Lov 14.02.1902

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1999 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Kirkelig utdanningssenter i nord

Fra 1999 har Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) ligget inn under virksomheten. Link: uit.no/kun

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Det praktisk-teologiske seminar er lokalisert i Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo. Seminaret er en underliggende etat av Kultur- og kirkedepartementet (Kirkeavdelingen). Internett: www.tf.uio.no/praktikum

01.01.2010 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Jf. opprettelsen av det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.2017* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt
Overordnet: Kulturdepartementet
Tilhører gruppe : Den norske kirke
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.

Endringene i kirkeloven (Prop. 55 L) ble vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 og sanksjonert ved kongelig resolusjon 27. mai 2016. Lovendringene i forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2017.

Fra 1. januar 2017 ble Den norske kirke et selvstendig rettssubjekt. Dette innebærer at arbeidsgiveransvaret for prestetjenesten og for de ansatte ved de nasjonale og regionale kirkelige virksomhetene ble overført fra staten til Den norske kirke.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.