Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1911* Nyopprettelse

Navn: Riksantikvaren
Kort navn: Riksantikv.
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Riksantikvaren ble opprettet i 1911 i fortsettelsen av det arbeid Foreningen til norske fortidsminners bevaring begynte i 1844

01.01.1970* Navneendring

Navn: Riksantikvariatet
Kort navn: Riksantikvariatet

01.01.1974* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.07.1988 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører etat: Riksantikvaren
Type enhet: Hovedkontor

1. juli 1988 ble Riksantikvaren omorganisert til et direktorat for hele kulturminnevernet. Riksantikvaren fikk dermed forvaltnings-, iverksettende og koordinerende funksjoner. Flere av Riksantikvarens tidligere oppgaver ble delegert til distriktsapparatet.(Jfr. bl.a. St.prp.nr. 11987-88, Miljøverndepartementet)

01.07.1988 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

1. juli 1988 ble Riksantikvaren omorganisert til et direktorat for hele kulturminnevernet. Riksantikvaren fikk dermed forvaltnings-, iverksettende og koordinerende funksjoner. Flere av Riksantikvarens tidligere oppgaver ble delegert til distriktsapparatet.(Jfr. bl.a. St.prp.nr. 11987-88, Miljøverndepartementet)

01.01.1992* Navneendring

Navn: Riksantikvaren - direktoratet for kulturminnevern
Kort navn: Riksantikvaren

01.01.1997* Navneendring

Navn: Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning
Kort navn: Riksantikvaren

31.12.2005* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Riksantikvarens distriktsapparat med en ansatt i hhv. Tønsberg, Bergen og Tromsø forsvinner.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.