Statens gartnerskole, Rå

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

11.08.1957 Nyopprettelse

Navn: Statens gartnerskole, Rå
Kort navn: Statens hagebruksskole, Rå, Borknes
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Tilhører gruppe : Statsskoler i hagebruk
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1911 Kvæfjord

Kravet om en hagebruksskole for Nord-Norge ble fremmet av lærer og gartner Ytreberg, Tromsø, allerede i år 1920.

I 1939 ble det nedsatt en komite bestående av 2 representanter fra hver av de 3 nordligste Landbruksselskapene til å ta seg av et gammelt skolekrav om en hagebruksskole for Nord-Norge. De fikk i oppdrag å finne eiendommer som passet til dette formålet. Det ble vedtatt å bygge skolen på Kvæfjord prestegård.

I 1954 ble det opprettet en byggekomite og byggearbeidet ble satt i gang høsten samme år. Den 11. august 1957 ble hagebruksskolen for Nord-Norge på Rå i Kvæfjord offisielt åpnet og dagen ble sett på som en merkedag for nordnorsk hagebruk og gartneri. Skolens offisielle navn ble: Statens gartnerskole, Rå.

Skolen disponerte tilsammen 116 dekar innmark og ca 300 dekar utmark. Da skolen startet opp, var det bygget nytt skolebygg som inneholdt skolesaler, kontorer, internat, kjøkken og spisesal. Videre var det bygd 2 veksthus og rektorbolig. Det har siden blitt bygget ny elevpaviljong, 3 nye veksthus, nytt verksted og nytt undervisningsbygg.

Kilde: www.riksarkivet.no/webfelles/sato/arkivkataloger/Statens_gartnerskole_Raa.pdf

01.01.1992* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.08.1994* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

01.08.1994 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Fylkeskommune
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Overført til Troms fylkeskommune fra 1.8.94 i samsvar med intensjonene i Innst.S.nr.161 1987-88

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.