Statens lærerhøgskole i forming, Blaker

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1917* Nyopprettelse

Navn: Statens husflidskole, Blaker
Kort navn: Statens husflidskole, Blaker
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 226 Sørum

Til bruk for skulen vart Blaker skanse kjøpt i 1917. Skulen byrja verksemda hausten 1917. Særskild lærarlinje vart sett i gong hausten 1934.

01.01.1934* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Fram til 1934 var skolen underlagt Kirkedepartementet. I perioden 1934 til 1959 sorterte skolen under Landbruksdepartementet, mens den fra 1959 igjen ble hørende inn under Kirke- og undervisningsdepartementet.

01.01.1959 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Fram til 1934 var skolen underlagt Kirkedepartementet. I perioden 1934 til 1959 sorterte skolen under Landbruksdepartementet, mens den fra 1959 igjen ble hørende inn under Kirke- og undervisningsdepartementet.

01.01.1966* Navneendring

Navn: Statens lærerskole i forming, Blaker
Kort navn: Statens lærerskole i forming

I 1966 fikk skolen status som egen lærerskole og fikk navnet Statens lærerskole i forming Blaker.

01.01.1966* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører gruppe : Lærerskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

01.01.1973* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Tilhører gruppe : Pedagogiske høgskoler

01.01.1982* Navneendring

Navn: Statens lærerhøgskole i forming, Blaker
Kort navn: Statens lærerhøgskole i forming

Fram til først på 1970-tallet var det bare mannlige elever som fikk plass. I 1982 fikk skolen utvidet sin status til høgskole. Navnet ble da Statens lærerhøgskole i forming - Blaker.

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1994 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Går inn i nyetablerte Høgskolen i Akershus

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.