Lagmannsrettene: Frostating lagdømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Lagmannsrettene: Frostating lagdømme
Kort navn: Frostating
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Tilhører gruppe : Lagmannsrettene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1601 Trondheim

NB: Etableringstidspunkt er ikke korrekt!

01.11.2002 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører gruppe : Lagmannsrettene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

01.11.2002 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.