Brønnøysundregistrene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1988 Ny via omorganisering

Navn: Brønnøysundregistrene
Kort navn: Brønnøysundregistrene
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1813 Brønnøy
Relaterte enheter:
  • Sorenskriveren i Brønnøy

Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Bakgrunn:
Enheten har sin bakgrunn i Løsøreregisteret som etter ett års prøvedrift ble etablert som en egen seksjon under Sorenskriveren i Brønnøy i januar 1980. Lov om pant i løsøre (vedtatt 1978) bygde på at det skulle være et databasert register, til forskjell fra de tidligere manuelle reistrene spredt rundt om på de nærmere 100 sorenskriverembetene i landet. Senere kom flere andre register til; bl.a. Regnskapsregisteret basert på forskrift om innsendingsplikt for årsregnskap, vedtatt i mars 1981.

1. januar 1988 blir registrene skilt ut fra sorenskriveren i Brønnøy og blir en egen etat under navnet Brønnøysundregistrene/Brønnøysundregistera.

01.01.1989* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.2001* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.