ØKOKRIM, Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1989 Ny via utskilling

Navn: ØKOKRIM, Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.
Kort navn: ØKOKRIM
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Fullt navn: ØKOKRIM, Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.
Forløperen for ØKOKRIM var en egen gruppe for økonomisk etterforskning ved Kripos som ble opprettet i 1977. To år senere fikk denne gruppen navnet Avdeling for økonomisk etterforskning. Enheten ble dannet for å utvikle spesialkompetanse innenfor økonomisk kriminalitet og fikk ansvar for å bistå politidistriktene i økonomiske saker. I 1989 ble avdelingen så utskilt fra Kripos som et eget politiorgan med påtalemyndighet; ØKOKRIM.

01.01.2001 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Politiets særorgan
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

Rapporterer i politifaglige og administrative spørsmål til det nyetablerte Politidirektoratet.; jf. Ot.prp.nr.7 (1999-2000).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.