Polaravdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1978 Nyopprettelse

Navn: Polaravdelingen
Kort navn: Polaravd.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Som ettervirkning av Kings-bay ulykken på Svalbard i 1962 ble det i januar 1965 ble "Det interdepartementale svalbardutvalg" opprettet i 1965, Utvalget fikk sekretariat i Justisdepartementet. Utvalget skiftet navn til "Det interdepartementale polarutvalg" i 1971 etter at virkeområdet ble utvidet til også å omfatte Antakrtis.


Etter gradvis økende fokus på Svalbard gjennom 1970-årene med bl.a. en egen stortingsmelding som kom i 1975, ble det nedsatt et utvalg for å utrede behandlingen av polarsaker i sentraladministrasjonen. I innstillingen fra 1976 ble det anbefalt at det burde opprettes en egen polaravdeling i Justisdepartementet. Dette resulterte først i at det ble etablert et nytt Polarkontor i Den administrative avdeling i 1977. Dette ble deretter fulgt opp med en egen proposisjon i mai 1977 om opprettelse av en egen polaravdeling (St.prp.nr.202 (1976-1977)), og Polaravdelingen ble etablert i 1978.

Kilde: "Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005" av Ole Kolsrud (2008)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.