Antall enheter per COFOG

Antall enheter kategorisert på COFOG.

Tidspunkt:

År: Måned: Dag:

Antall eheter per COFOG per 01.01.2017
COFOG Antall enheter
01 Alminnelig offentlig tjenesteyting 50
02 Forsvar 28
03 Offentlig orden og trygghet 35
04 Næringsøkonomiske formål 136
05 Miljøvern 11
06 Bolig og nærmiljø 4
07 Helse 25
08 Fritid, kultur og religion 81
09 Utdanning 37
10 Sosial beskyttelse 68