(90:4) ARBEIDSTILSYN

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (90:4) ARBEIDSTILSYN i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 236 231.4 223 223.0 13 8.4
Kvinner 356 341.3 311 311.0 45 30.3
Totalt 592 572.7 534 534.0 58 38.7
(90:4) ARBEIDSTILSYN sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.4 0.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (90:4) ARBEIDSTILSYN per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 43 40.8
2 AKERSHUS 17 16.8
3 OSLO 82 78.3
4 HEDMARK 28 28.0
5 OPPLAND 14 14.0
6 BUSKERUD 22 21.4
7 VESTFOLD 15 15.0
8 TELEMARK 28 27.5
10 VEST-AGDER 21 19.6
11 ROGALAND 24 22.4
12 HORDALAND 52 49.4
14 SOGN OG FJORDANE 11 10.4
15 MØRE OG ROMSDAL 14 13.5
16 SØR-TRØNDELAG 152 148.0
18 NORDLAND 40 39.1
19 TROMS 23 22.8
20 FINNMARK 6 5.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (90:4) ARBEIDSTILSYN per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS 43 40.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO 17 16.8
OSLO 301 OSLO 82 78.3
HEDMARK 403 HAMAR 28 28.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 9 9.0
OPPLAND 502 GJØVIK 5 5.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 22 21.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG 15 15.0
TELEMARK 806 SKIEN 28 27.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 21 19.6
ROGALAND 1103 STAVANGER 11 10.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND 13 12.4
HORDALAND 1201 BERGEN 52 49.4
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 11 10.4
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 13 12.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 152 148.0
NORDLAND 1804 BODØ 25 25.0
NORDLAND 1824 VEFSN 6 6.0
NORDLAND 1870 SORTLAND 9 8.1
TROMS 1902 TROMSØ 7 7.0
TROMS 1931 LENVIK 16 15.8
FINNMARK 2012 ALTA 6 5.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (90:4) ARBEIDSTILSYN, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS 60 57.5
ARBEIDSTILSYNET OSLO 82 78.3
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 64 63.4
ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE 64 62.1
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 87 82.2
ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE 63 60.6
DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET 103 100.9
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 69 67.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (90:4) ARBEIDSTILSYN, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS 43 40.8
2 AKERSHUS ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS 17 16.8
3 OSLO ARBEIDSTILSYNET OSLO 82 78.3
4 HEDMARK ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 28 28.0
5 OPPLAND ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 14 14.0
6 BUSKERUD ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 22 21.4
7 VESTFOLD ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE 15 15.0
8 TELEMARK ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE 28 27.5
10 VEST-AGDER ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE 21 19.6
11 ROGALAND ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 24 22.4
12 HORDALAND ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 52 49.4
14 SOGN OG FJORDANE ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 11 10.4
15 MØRE OG ROMSDAL ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE 14 13.5
16 SØR-TRØNDELAG DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET 103 100.9
16 SØR-TRØNDELAG ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE 49 47.1
18 NORDLAND ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 40 39.1
19 TROMS ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 23 22.8
20 FINNMARK ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 6 5.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (90:4) ARBEIDSTILSYN, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS 43 40.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS 17 16.8
OSLO 301 OSLO ARBEIDSTILSYNET OSLO 82 78.3
HEDMARK 403 HAMAR ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 28 28.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 9 9.0
OPPLAND 502 GJØVIK ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 5 5.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 22 21.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE 15 15.0
TELEMARK 806 SKIEN ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE 28 27.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE 21 19.6
ROGALAND 1103 STAVANGER ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 11 10.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 13 12.4
HORDALAND 1201 BERGEN ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 52 49.4
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 11 10.4
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE 13 12.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET 103 100.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE 49 47.1
NORDLAND 1804 BODØ ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 25 25.0
NORDLAND 1824 VEFSN ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 6 6.0
NORDLAND 1870 SORTLAND ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 9 8.1
TROMS 1902 TROMSØ ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 7 7.0
TROMS 1931 LENVIK ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 16 15.8
FINNMARK 2012 ALTA ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 6 5.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (90:4) ARBEIDSTILSYN per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS 90:4:2:2:1 ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS REGIONSKONTOR MOSS 43 40.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS 90:4:2:2:2 ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS TILSYNSKONTOR LILLESTRØM 17 16.8
OSLO 301 OSLO ARBEIDSTILSYNET OSLO 90:4:2:3:1 ARBEIDSTILSYNET OSLO 82 78.3
HEDMARK 403 HAMAR ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 90:4:2:1:1 ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND REGIONKONTOR HAMAR 28 28.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 90:4:2:1:4 ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND TILSYNSKONTOR LILLEHAMMER 9 9.0
OPPLAND 502 GJØVIK ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 90:4:2:1:3 ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND TILSYNSKONTOR GJØVIK 5 5.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 90:4:2:1:2 ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND TILSYNSKONTOR DRAMMEN 22 21.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE 90:4:2:4:3 ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE TILSYNSKONTOR TØNSBERG 15 15.0
TELEMARK 806 SKIEN ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE 90:4:2:4:1 ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE REGIONSKONTOR SKIEN 28 27.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE 90:4:2:4:2 ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE TILSYNSKONTOR KRISTIANSAND 21 19.6
ROGALAND 1103 STAVANGER ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 90:4:2:5:3 ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET TILSYNSKONTOR STAVANGER 11 10.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 90:4:2:5:2 ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET TILSYNSKONTOR HAUGESUND 13 12.4
HORDALAND 1201 BERGEN ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 90:4:2:5:4 ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET REGIONSKONTOR BERGEN 52 49.4
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 90:4:2:5:1 ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET TILSYNSKONTOR FØRDE 11 10.4
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE 90:4:2:6:3 ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE TILSYNSKONTOR ÅLESUND 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE 90:4:2:6:2 ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE TILSYNSKONTOR KRISTIANSUND 13 12.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET 90:4:1:1 DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET 103 100.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE 90:4:2:6:1 ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE REGIONKONTOR TRONDHEIM 49 47.1
NORDLAND 1804 BODØ ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 90:4:2:7:3 ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE TILSYNSKONTOR BODØ 25 25.0
NORDLAND 1824 VEFSN ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 90:4:2:7:4 ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE TILSYNSKONTOR MOSJØEN 6 6.0
NORDLAND 1870 SORTLAND ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 90:4:2:7:5 ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE TILSYNSKONTOR SORTLAND 9 8.1
TROMS 1902 TROMSØ ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 90:4:2:7:6 ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE TILSYNSKONTOR TROMSØ 7 7.0
TROMS 1931 LENVIK ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 90:4:2:7:1 ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE REGIONSKONTOR FINNSNES 16 15.8
FINNMARK 2012 ALTA ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 90:4:2:7:2 ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE TILSYNSKONTOR ALTA 6 5.7