(89:11) ARKIVVERKET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (89:11) ARKIVVERKET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 152 146.8 139 139.0 13 7.8
Kvinner 161 147.6 124 124.0 37 23.6
Totalt 313 294.3 263 263.0 50 31.3
(89:11) ARKIVVERKET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.2 0.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (89:11) ARKIVVERKET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 184 176.1
4 HEDMARK 15 14.4
6 BUSKERUD 14 13.5
10 VEST-AGDER 18 16.7
11 ROGALAND 17 13.4
12 HORDALAND 25 23.5
16 SØR-TRØNDELAG 26 22.7
19 TROMS 11 11.0
20 FINNMARK 3 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (89:11) ARKIVVERKET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 184 176.1
HEDMARK 403 HAMAR 15 14.4
BUSKERUD 604 KONGSBERG 14 13.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 18 16.7
ROGALAND 1103 STAVANGER 17 13.4
HORDALAND 1201 BERGEN 25 23.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 26 22.7
TROMS 1902 TROMSØ 11 11.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 3 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (89:11) ARKIVVERKET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
ARKIVVERKET 313 294.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (89:11) ARKIVVERKET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO ARKIVVERKET 184 176.1
4 HEDMARK ARKIVVERKET 15 14.4
6 BUSKERUD ARKIVVERKET 14 13.5
10 VEST-AGDER ARKIVVERKET 18 16.7
11 ROGALAND ARKIVVERKET 17 13.4
12 HORDALAND ARKIVVERKET 25 23.5
16 SØR-TRØNDELAG ARKIVVERKET 26 22.7
19 TROMS ARKIVVERKET 11 11.0
20 FINNMARK ARKIVVERKET 3 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (89:11) ARKIVVERKET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO ARKIVVERKET 184 176.1
HEDMARK 403 HAMAR ARKIVVERKET 15 14.4
BUSKERUD 604 KONGSBERG ARKIVVERKET 14 13.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND ARKIVVERKET 18 16.7
ROGALAND 1103 STAVANGER ARKIVVERKET 17 13.4
HORDALAND 1201 BERGEN ARKIVVERKET 25 23.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM ARKIVVERKET 26 22.7
TROMS 1902 TROMSØ ARKIVVERKET 11 11.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO ARKIVVERKET 3 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (89:11) ARKIVVERKET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO ARKIVVERKET 89:11:1 RIKSARKIVET 167 160.3
OSLO 301 OSLO ARKIVVERKET 89:11:7 STATSARKIVET I OSLO 17 15.8
HEDMARK 403 HAMAR ARKIVVERKET 89:11:4 STATSARKIVET I HAMAR 15 14.4
BUSKERUD 604 KONGSBERG ARKIVVERKET 89:11:5 STATSARKIVET I KONGSBERG 14 13.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND ARKIVVERKET 89:11:6 STATSARKIVET I KRISTIANSAND S 18 16.7
ROGALAND 1103 STAVANGER ARKIVVERKET 89:11:8 STATSARKIVET I STAVANGER 17 13.4
HORDALAND 1201 BERGEN ARKIVVERKET 89:11:3 STATSARKIVET I BERGEN 25 23.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM ARKIVVERKET 89:11:10 STATSARKIVET I TRONDHEIM 26 22.7
TROMS 1902 TROMSØ ARKIVVERKET 89:11:9 STATSARKIVET I TROMSØ 11 11.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO ARKIVVERKET 89:11:2 SAMI ARKIIVA/SAMISK ARKIV 3 3.0