(83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET i 2016
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 17 16.2 16 16.0 1 0.2
Kvinner 39 38.2 37 37.0 2 1.1
Totalt 56 54.3 53 53.0 3 1.4
(83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2016
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.0 0.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET per fylke, år 2016
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 56 54.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET per kommune, år 2016
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 56 54.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET , år 2016
Etat Ansatte Årsverk
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 56 54.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET , år 2016
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 56 54.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET , år 2016
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 56 54.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET per arbeidssted, år 2016
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 83:9:1 LIKESTILLINGS 56 54.3