(83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (alle lønnskategorier) i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET i 2015
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 18 17.2 17 17.0 1 0.2
Kvinner 45 42.8 41 41.0 4 1.8
Totalt 63 60.0 58 58.0 5 2.0
(83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET sin andel av landets statsansatte (alle lønnskategorier) i 2015
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.0 0.0
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET per fylke, år 2015
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 63 60.0
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET per kommune, år 2015
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 63 60.0
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET , år 2015
Etat Ansatte Årsverk
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 63 60.0
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og fylke i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET , år 2015
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 63 60.0
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og kommmune i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET , år 2015
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 63 60.0
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET per arbeidssted, år 2015
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 83:9:1 LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 63 60.0