(83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (alle lønnskategorier) i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 15 13.1 12 12.0 3 1.1
Kvinner 45 44.2 41 41.0 4 3.2
Totalt 60 57.4 53 53.0 7 4.4
(83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET sin andel av landets statsansatte (alle lønnskategorier) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.0 0.0
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 60 57.4
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 60 57.4
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 60 57.4
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og fylke i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 60 57.4
Statsansatte (alle lønnskategorier) per etat og kommmune i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 60 57.4
Statsansatte (alle lønnskategorier) i (83:9) LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 83:9:1 LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 60 57.4