(83:6:1) BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (83:6:1) BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 104 103.1 101 101.0 3 2.1
Kvinner 237 230.1 216 216.0 21 14.1
Totalt 341 333.2 317 317.0 24 16.2
(83:6:1) BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.2 0.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:6:1) BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 215 209.5
6 BUSKERUD 12 12.0
7 VESTFOLD 88 86.2
12 HORDALAND 4 4.0
16 SØR-TRØNDELAG 15 15.0
20 FINNMARK 7 6.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:6:1) BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 215 209.5
BUSKERUD 604 KONGSBERG 12 12.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG 88 86.2
HORDALAND 1201 BERGEN 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 15 15.0
FINNMARK 2012 ALTA 7 6.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (83:6:1) BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 180 175.2
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 161 158.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (83:6:1) BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 180 175.2
3 OSLO BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 35 34.3
6 BUSKERUD BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 12 12.0
7 VESTFOLD BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 88 86.2
12 HORDALAND BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 4 4.0
16 SØR-TRØNDELAG BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 15 15.0
20 FINNMARK BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 7 6.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (83:6:1) BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 180 175.2
OSLO 301 OSLO BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 35 34.3
BUSKERUD 604 KONGSBERG BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 12 12.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 88 86.2
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 15 15.0
FINNMARK 2012 ALTA BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 7 6.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:6:1) BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 83:6:1:1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 180 175.2
OSLO 301 OSLO BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 83:6:1:2:2 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD PILESTREDET OSLO 22 21.3
OSLO 301 OSLO BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 83:6:1:2:3 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD STENSBERGGATA OSLO 13 13.0
BUSKERUD 604 KONGSBERG BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 83:6:1:2:4 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD KONGSBERG 12 12.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 83:6:1:2:5 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD TØNSBERG 88 86.2
HORDALAND 1201 BERGEN BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 83:6:1:2:6 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD BERGEN 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 83:6:1:2:7 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD DRONNINGENSGATE TRONDHEIM 11 11.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 83:6:1:2:8 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD NORDREGATE TRONDHEIM 4 4.0
FINNMARK 2012 ALTA BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 83:6:1:2:9 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD ALTA 7 6.5