(83:5) INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (83:5) INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 82 80.6 79 79.0 3 1.6
Kvinner 137 127.9 112 112.0 25 15.9
Totalt 219 208.5 191 191.0 28 17.5
(83:5) INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.1 0.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:5) INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 146 139.1
5 OPPLAND 12 11.5
10 VEST-AGDER 14 12.9
12 HORDALAND 19 18.3
16 SØR-TRØNDELAG 14 12.8
18 NORDLAND 14 14.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:5) INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 146 139.1
OPPLAND 502 GJØVIK 12 11.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 14 12.9
HORDALAND 1201 BERGEN 19 18.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 14 12.8
NORDLAND 1805 NARVIK 14 14.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (83:5) INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 219 208.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (83:5) INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 146 139.1
5 OPPLAND INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 12 11.5
10 VEST-AGDER INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 14 12.9
12 HORDALAND INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 19 18.3
16 SØR-TRØNDELAG INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 14 12.8
18 NORDLAND INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 14 14.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (83:5) INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 146 139.1
OPPLAND 502 GJØVIK INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 12 11.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 14 12.9
HORDALAND 1201 BERGEN INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 19 18.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 14 12.8
NORDLAND 1805 NARVIK INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 14 14.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:5) INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 83:5:1 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET HOVEDKONTOR 146 139.1
OPPLAND 502 GJØVIK INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 83:5:2 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INDRE ØSTLAND 12 11.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 83:5:5 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET SØR 14 12.9
HORDALAND 1201 BERGEN INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 83:5:6 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET VEST 19 18.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 83:5:3 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET MIDT-NORGE 14 12.8
NORDLAND 1805 NARVIK INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 83:5:4 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET NORD 14 14.0