(83:3) FORBRUKERRÅDET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (83:3) FORBRUKERRÅDET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 50 49.4 46 46.0 4 3.4
Kvinner 77 72.7 63 63.0 14 9.6
Totalt 127 122.1 109 109.0 18 13.0
(83:3) FORBRUKERRÅDET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.1 0.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:3) FORBRUKERRÅDET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 8 7.6
3 OSLO 64 63.1
5 OPPLAND 7 6.9
8 TELEMARK 8 7.4
10 VEST-AGDER 6 5.6
11 ROGALAND 4 3.8
12 HORDALAND 9 8.6
16 SØR-TRØNDELAG 9 8.6
18 NORDLAND 5 4.5
19 TROMS 7 6.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:3) FORBRUKERRÅDET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 8 7.6
OSLO 301 OSLO 64 63.1
OPPLAND 502 GJØVIK 7 6.9
TELEMARK 806 SKIEN 8 7.4
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 6 5.6
ROGALAND 1103 STAVANGER 4 3.8
HORDALAND 1201 BERGEN 9 8.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 9 8.6
NORDLAND 1804 BODØ 5 4.5
TROMS 1902 TROMSØ 7 6.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (83:3) FORBRUKERRÅDET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
FORBRUKERRÅDET 127 122.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (83:3) FORBRUKERRÅDET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD FORBRUKERRÅDET 8 7.6
3 OSLO FORBRUKERRÅDET 64 63.1
5 OPPLAND FORBRUKERRÅDET 7 6.9
8 TELEMARK FORBRUKERRÅDET 8 7.4
10 VEST-AGDER FORBRUKERRÅDET 6 5.6
11 ROGALAND FORBRUKERRÅDET 4 3.8
12 HORDALAND FORBRUKERRÅDET 9 8.6
16 SØR-TRØNDELAG FORBRUKERRÅDET 9 8.6
18 NORDLAND FORBRUKERRÅDET 5 4.5
19 TROMS FORBRUKERRÅDET 7 6.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (83:3) FORBRUKERRÅDET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 105 SARPSBORG FORBRUKERRÅDET 8 7.6
OSLO 301 OSLO FORBRUKERRÅDET 64 63.1
OPPLAND 502 GJØVIK FORBRUKERRÅDET 7 6.9
TELEMARK 806 SKIEN FORBRUKERRÅDET 8 7.4
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FORBRUKERRÅDET 6 5.6
ROGALAND 1103 STAVANGER FORBRUKERRÅDET 4 3.8
HORDALAND 1201 BERGEN FORBRUKERRÅDET 9 8.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FORBRUKERRÅDET 9 8.6
NORDLAND 1804 BODØ FORBRUKERRÅDET 5 4.5
TROMS 1902 TROMSØ FORBRUKERRÅDET 7 6.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (83:3) FORBRUKERRÅDET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 105 SARPSBORG FORBRUKERRÅDET 83:3:2 FORBRUKERRÅDET ASKER OG BÆRUM FOLLO ØSTFOLD 8 7.6
OSLO 301 OSLO FORBRUKERRÅDET 83:3:1 FORBRUKERRÅDET 52 51.2
OSLO 301 OSLO FORBRUKERRÅDET 83:3:10 FORBRUKERRÅDET OSLO 12 11.9
OPPLAND 502 GJØVIK FORBRUKERRÅDET 83:3:6 FORBRUKERRÅDET HEDMARK OPPLAND ROMERIKE 7 6.9
TELEMARK 806 SKIEN FORBRUKERRÅDET 83:3:4 FORBRUKERRÅDET BUSKERUD TELEMARK VESTFOLD 8 7.4
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FORBRUKERRÅDET 83:3:3 FORBRUKERRÅDET AUST-AGDER VEST-AGDER 6 5.6
ROGALAND 1103 STAVANGER FORBRUKERRÅDET 83:3:11 FORBRUKERRÅDET ROGALAND 4 3.8
HORDALAND 1201 BERGEN FORBRUKERRÅDET 83:3:7 FORBRUKERRÅDET HORDALAND SOGN OG FJORDANE 9 8.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FORBRUKERRÅDET 83:3:8 FORBRUKERRÅDET MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG 9 8.6
NORDLAND 1804 BODØ FORBRUKERRÅDET 83:3:9 FORBRUKERRÅDET NORDLAND 5 4.5
TROMS 1902 TROMSØ FORBRUKERRÅDET 83:3:5 FORBRUKERRÅDET FINNMARK TROMS 7 6.0