(59:3) KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (59:3) KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 13 13.0 13 13.0
Kvinner 14 13.6 12 12.0 2 1.6
Totalt 27 26.6 25 25.0 2 1.6
(59:3) KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.0 0.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59:3) KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
14 SOGN OG FJORDANE 10 9.8
17 NORD-TRØNDELAG 10 9.8
18 NORDLAND 7 7.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59:3) KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 10 9.8
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 10 9.8
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 7 7.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (59:3) KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 27 26.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (59:3) KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
14 SOGN OG FJORDANE KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 10 9.8
17 NORD-TRØNDELAG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 10 9.8
18 NORDLAND KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 7 7.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (59:3) KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 10 9.8
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 10 9.8
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 7 7.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59:3) KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 59:3:1 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKSTUTVIKLING AVD SONGNDAL 10 9.8
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 59:3:2 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING AVD STEINKJER 10 9.8
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 59:3:3 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING AVD ALSTAHAUG 7 7.0