(59:21) STATENS KARTVERK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (59:21) STATENS KARTVERK i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 390 376.2 351 351.0 39 25.2
Kvinner 459 436.3 366 366.0 93 70.3
Totalt 849 812.5 717 717.0 132 95.5
(59:21) STATENS KARTVERK sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.6 0.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59:21) STATENS KARTVERK per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 23 23.0
4 HEDMARK 21 20.4
6 BUSKERUD 520 496.7
8 TELEMARK 11 10.1
10 VEST-AGDER 10 9.5
11 ROGALAND 130 126.8
12 HORDALAND 74 69.7
15 MØRE OG ROMSDAL 9 8.6
16 SØR-TRØNDELAG 10 9.8
17 NORD-TRØNDELAG 11 11.0
18 NORDLAND 10 10.0
19 TROMS 9 9.0
20 FINNMARK 5 5.0
21 SVALBARD 6 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59:21) STATENS KARTVERK per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 23 23.0
HEDMARK 403 HAMAR 21 20.4
BUSKERUD 605 RINGERIKE 520 496.7
TELEMARK 806 SKIEN 11 10.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 10 9.5
ROGALAND 1103 STAVANGER 130 126.8
HORDALAND 1201 BERGEN 13 12.8
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 61 56.9
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 9 8.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 10 9.8
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 11 11.0
NORDLAND 1804 BODØ 10 10.0
TROMS 1902 TROMSØ 9 9.0
FINNMARK 2003 VADSØ 5 5.0
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND 6 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (59:21) STATENS KARTVERK, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
STATENS KARTVERK 849 812.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (59:21) STATENS KARTVERK, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO STATENS KARTVERK 23 23.0
4 HEDMARK STATENS KARTVERK 21 20.4
6 BUSKERUD STATENS KARTVERK 520 496.7
8 TELEMARK STATENS KARTVERK 11 10.1
10 VEST-AGDER STATENS KARTVERK 10 9.5
11 ROGALAND STATENS KARTVERK 130 126.8
12 HORDALAND STATENS KARTVERK 74 69.7
15 MØRE OG ROMSDAL STATENS KARTVERK 9 8.6
16 SØR-TRØNDELAG STATENS KARTVERK 10 9.8
17 NORD-TRØNDELAG STATENS KARTVERK 11 11.0
18 NORDLAND STATENS KARTVERK 10 10.0
19 TROMS STATENS KARTVERK 9 9.0
20 FINNMARK STATENS KARTVERK 5 5.0
21 SVALBARD STATENS KARTVERK 6 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (59:21) STATENS KARTVERK, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO STATENS KARTVERK 23 23.0
HEDMARK 403 HAMAR STATENS KARTVERK 21 20.4
BUSKERUD 605 RINGERIKE STATENS KARTVERK 520 496.7
TELEMARK 806 SKIEN STATENS KARTVERK 11 10.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND STATENS KARTVERK 10 9.5
ROGALAND 1103 STAVANGER STATENS KARTVERK 130 126.8
HORDALAND 1201 BERGEN STATENS KARTVERK 13 12.8
HORDALAND 1231 ULLENSVANG STATENS KARTVERK 61 56.9
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE STATENS KARTVERK 9 8.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATENS KARTVERK 10 9.8
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER STATENS KARTVERK 11 11.0
NORDLAND 1804 BODØ STATENS KARTVERK 10 10.0
TROMS 1902 TROMSØ STATENS KARTVERK 9 9.0
FINNMARK 2003 VADSØ STATENS KARTVERK 5 5.0
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND STATENS KARTVERK 6 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59:21) STATENS KARTVERK per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO STATENS KARTVERK 59:21:7 STATENS KARTVERK OSLO 23 23.0
HEDMARK 403 HAMAR STATENS KARTVERK 59:21:3 STATENS KARTVERK HAMAR 21 20.4
BUSKERUD 605 RINGERIKE STATENS KARTVERK 59:21:4 STATENS KARTVERK HØNEFOSS 520 496.7
TELEMARK 806 SKIEN STATENS KARTVERK 59:21:9 STATENS KARTVERK SKIEN 11 10.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND STATENS KARTVERK 59:21:5 STATENS KARTVERK KRISTIANSAND 10 9.5
ROGALAND 1103 STAVANGER STATENS KARTVERK 59:21:10 STATENS KARTVERK STAVANGER 8 7.2
ROGALAND 1103 STAVANGER STATENS KARTVERK 59:21:8 STATENS KARTVERK DIVISJON SJØ 122 119.6
HORDALAND 1201 BERGEN STATENS KARTVERK 59:21:1 STATENS KARTVERK BERGEN 13 12.8
HORDALAND 1231 ULLENSVANG STATENS KARTVERK 59:21:15 STATENS KARTVERK ULLENSVANG 61 56.9
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE STATENS KARTVERK 59:21:6 STATENS KARTVERK MOLDE 9 8.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATENS KARTVERK 59:21:14 STATENS KARTVERK TRONDHEIM 10 9.8
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER STATENS KARTVERK 59:21:11 STATENS KARTVERK STEINKJER 11 11.0
NORDLAND 1804 BODØ STATENS KARTVERK 59:21:2 STATENS KARTVERK BODØ 10 10.0
TROMS 1902 TROMSØ STATENS KARTVERK 59:21:13 STATENS KARTVERK TROMSØ 9 9.0
FINNMARK 2003 VADSØ STATENS KARTVERK 59:21:16 STATENS KARTVERK VADSØ 5 5.0
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND STATENS KARTVERK 59:21:12 STATENS KARTVERK SVALBARD 6 3.0