(59:18) DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (59:18) DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 121 117.7 113 113.0 8 4.7
Kvinner 133 126.7 114 114.0 19 12.7
Totalt 254 244.4 227 227.0 27 17.4
(59:18) DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.2 0.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59:18) DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 170 163.0
14 SOGN OG FJORDANE 84 81.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59:18) DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 170 163.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 84 81.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (59:18) DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 254 244.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (59:18) DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 170 163.0
14 SOGN OG FJORDANE DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 84 81.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (59:18) DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 170 163.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 84 81.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59:18) DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 59:18:2 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT AVD OSLO 170 163.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 59:18:1 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT AVD LEIKANGER 84 81.4