(59:15) FYLKESMANNSEMBETENE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (59:15) FYLKESMANNSEMBETENE i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 953 907.4 843 843.0 110 64.4
Kvinner 1627 1515.6 1293 1293.0 334 222.6
Totalt 2580 2422.9 2136 2136.0 444 287.0
(59:15) FYLKESMANNSEMBETENE sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
1.7 1.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59:15) FYLKESMANNSEMBETENE per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 132 123.6
3 OSLO 284 266.8
4 HEDMARK 126 117.9
5 OPPLAND 133 127.0
6 BUSKERUD 130 119.5
7 VESTFOLD 126 119.0
8 TELEMARK 109 98.6
9 AUST-AGDER 99 89.8
10 VEST-AGDER 113 104.2
11 ROGALAND 165 152.6
12 HORDALAND 189 181.9
14 SOGN OG FJORDANE 132 124.7
15 MØRE OG ROMSDAL 143 130.3
16 SØR-TRØNDELAG 155 147.3
17 NORD-TRØNDELAG 128 119.2
18 NORDLAND 169 163.3
19 TROMS 129 122.6
20 FINNMARK 118 114.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59:15) FYLKESMANNSEMBETENE per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS 132 123.6
OSLO 301 OSLO 284 266.8
HEDMARK 403 HAMAR 126 117.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 133 127.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 130 119.5
VESTFOLD 704 TØNSBERG 126 119.0
TELEMARK 806 SKIEN 109 98.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL 99 89.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 113 104.2
ROGALAND 1101 EIGERSUND 1 1.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 161 148.6
ROGALAND 1130 STRAND 1 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL 1 1.0
ROGALAND 1146 TYSVÆR 1 1.0
HORDALAND 1201 BERGEN 189 181.9
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 110 104.5
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 22 20.2
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 143 130.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 155 147.3
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 128 119.2
NORDLAND 1804 BODØ 163 157.3
NORDLAND 1824 VEFSN 6 6.0
TROMS 1902 TROMSØ 129 122.6
FINNMARK 2003 VADSØ 118 114.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (59:15) FYLKESMANNSEMBETENE, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 132 123.6
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 284 266.8
FYLKESMANNEN I HEDMARK 126 117.9
FYLKESMANNEN I OPPLAND 133 127.0
FYLKESMANNEN I BUSKERUD 130 119.5
FYLKESMANNEN I VESTFOLD 126 119.0
FYLKESMANNEN I TELEMARK 109 98.6
FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 99 89.8
FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 113 104.2
FYLKESMANNEN I ROGALAND 165 152.6
FYLKESMANNEN I HORDALAND 189 181.9
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 132 124.7
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 143 130.3
FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 155 147.3
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 128 119.2
FYLKESMANNEN I NORDLAND 169 163.3
FYLKESMANNEN I TROMS 129 122.6
FYLKESMANNEN I FINNMARK 118 114.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (59:15) FYLKESMANNSEMBETENE, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 132 123.6
3 OSLO FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 284 266.8
4 HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK 126 117.9
5 OPPLAND FYLKESMANNEN I OPPLAND 133 127.0
6 BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD 130 119.5
7 VESTFOLD FYLKESMANNEN I VESTFOLD 126 119.0
8 TELEMARK FYLKESMANNEN I TELEMARK 109 98.6
9 AUST-AGDER FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 99 89.8
10 VEST-AGDER FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 113 104.2
11 ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND 165 152.6
12 HORDALAND FYLKESMANNEN I HORDALAND 189 181.9
14 SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 132 124.7
15 MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 143 130.3
16 SØR-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 155 147.3
17 NORD-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 128 119.2
18 NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLAND 169 163.3
19 TROMS FYLKESMANNEN I TROMS 129 122.6
20 FINNMARK FYLKESMANNEN I FINNMARK 118 114.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (59:15) FYLKESMANNSEMBETENE, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 132 123.6
OSLO 301 OSLO FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 284 266.8
HEDMARK 403 HAMAR FYLKESMANNEN I HEDMARK 126 117.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER FYLKESMANNEN I OPPLAND 133 127.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN FYLKESMANNEN I BUSKERUD 130 119.5
VESTFOLD 704 TØNSBERG FYLKESMANNEN I VESTFOLD 126 119.0
TELEMARK 806 SKIEN FYLKESMANNEN I TELEMARK 109 98.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 99 89.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 113 104.2
ROGALAND 1101 EIGERSUND FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 1.0
ROGALAND 1103 STAVANGER FYLKESMANNEN I ROGALAND 161 148.6
ROGALAND 1130 STRAND FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 1.0
ROGALAND 1146 TYSVÆR FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 1.0
HORDALAND 1201 BERGEN FYLKESMANNEN I HORDALAND 189 181.9
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 110 104.5
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 22 20.2
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 143 130.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 155 147.3
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 128 119.2
NORDLAND 1804 BODØ FYLKESMANNEN I NORDLAND 163 157.3
NORDLAND 1824 VEFSN FYLKESMANNEN I NORDLAND 6 6.0
TROMS 1902 TROMSØ FYLKESMANNEN I TROMS 129 122.6
FINNMARK 2003 VADSØ FYLKESMANNEN I FINNMARK 118 114.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (59:15) FYLKESMANNSEMBETENE per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 104 MOSS FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 59:15:1:1 FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 132 123.6
OSLO 301 OSLO FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 59:15:2:1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 284 266.8
HEDMARK 403 HAMAR FYLKESMANNEN I HEDMARK 59:15:4:1 FYLKESMANNEN I HEDMARK 126 117.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER FYLKESMANNEN I OPPLAND 59:15:5:1 FYLKESMANNEN I OPPLAND 133 127.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN FYLKESMANNEN I BUSKERUD 59:15:6:1 FYLKESMANNEN I BUSKERUD 130 119.5
VESTFOLD 704 TØNSBERG FYLKESMANNEN I VESTFOLD 59:15:7:1 FYLKESMANNEN I VESTFOLD 126 119.0
TELEMARK 806 SKIEN FYLKESMANNEN I TELEMARK 59:15:8:1 FYLKESMANNEN I TELEMARK 109 98.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 59:15:9:1 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 99 89.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 59:15:10:1 FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 113 104.2
ROGALAND 1101 EIGERSUND FYLKESMANNEN I ROGALAND 59:15:11:2 FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD EGERSUND 1 1.0
ROGALAND 1103 STAVANGER FYLKESMANNEN I ROGALAND 59:15:11:1 FYLKESMANNEN I ROGALAND 161 148.6
ROGALAND 1130 STRAND FYLKESMANNEN I ROGALAND 59:15:11:4 FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD TAU 1 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL FYLKESMANNEN I ROGALAND 59:15:11:3 FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD SULDAL 1 1.0
ROGALAND 1146 TYSVÆR FYLKESMANNEN I ROGALAND 59:15:11:5 FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD TYSVÆR 1 1.0
HORDALAND 1201 BERGEN FYLKESMANNEN I HORDALAND 59:15:12:1 FYLKESMANNEN I HORDALAND 189 181.9
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 59:15:14:1 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 110 104.5
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 59:15:14:2 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE AVD FØRDE 22 20.2
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 59:15:15:1 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 143 130.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 59:15:16:1 FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 155 147.3
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 59:15:17:1 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 128 119.2
NORDLAND 1804 BODØ FYLKESMANNEN I NORDLAND 59:15:18:1 FYLKESMANNEN I NORDLAND 163 157.3
NORDLAND 1824 VEFSN FYLKESMANNEN I NORDLAND 59:15:18:2 FYLKESMANNEN I NORDLAND AVD MOSJØEN 6 6.0
TROMS 1902 TROMSØ FYLKESMANNEN I TROMS 59:15:19:1 FYLKESMANNEN I TROMS AVD TROMSØ 129 122.6
FINNMARK 2003 VADSØ FYLKESMANNEN I FINNMARK 59:15:20:1 FYLKESMANNEN I FINNMARK 118 114.6