(50:8) TINGRETTENE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (50:8) TINGRETTENE i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 177 170.5 162 162.0 15 8.5
Kvinner 769 709.6 589 589.0 180 120.6
Totalt 946 880.1 751 751.0 195 129.1
(50:8) TINGRETTENE sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.6 0.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (50:8) TINGRETTENE per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 48 46.8
2 AKERSHUS 75 71.0
3 OSLO 203 194.1
4 HEDMARK 38 33.3
5 OPPLAND 28 24.5
6 BUSKERUD 50 46.5
7 VESTFOLD 43 38.0
8 TELEMARK 33 29.2
9 AUST-AGDER 16 15.6
10 VEST-AGDER 37 33.1
11 ROGALAND 71 65.5
12 HORDALAND 84 79.1
14 SOGN OG FJORDANE 15 12.6
15 MØRE OG ROMSDAL 38 36.0
16 SØR-TRØNDELAG 38 35.7
17 NORD-TRØNDELAG 19 18.6
18 NORDLAND 56 50.8
19 TROMS 30 28.5
20 FINNMARK 24 21.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (50:8) TINGRETTENE per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 8 7.5
ØSTFOLD 104 MOSS 10 9.5
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 11 10.8
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 11 11.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 8 8.0
AKERSHUS 213 SKI 16 15.0
AKERSHUS 219 BÆRUM 23 21.9
AKERSHUS 231 SKEDSMO 24 22.7
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 12 11.4
OSLO 301 OSLO 203 194.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER 8 7.4
HEDMARK 403 HAMAR 15 12.4
HEDMARK 427 ELVERUM 11 10.1
HEDMARK 437 TYNSET 4 3.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 6 5.7
OPPLAND 502 GJØVIK 15 12.8
OPPLAND 515 VÅGÅ 3 2.5
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 4 3.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN 24 22.6
BUSKERUD 604 KONGSBERG 7 5.1
BUSKERUD 605 RINGERIKE 6 5.8
BUSKERUD 616 NES 4 4.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 9 9.0
VESTFOLD 701 BORRE 9 7.3
VESTFOLD 704 TØNSBERG 15 14.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 11 9.1
VESTFOLD 709 LARVIK 8 7.6
TELEMARK 806 SKIEN 23 21.2
TELEMARK 807 NOTODDEN 6 5.0
TELEMARK 829 KVITESEID 4 3.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL 16 15.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 30 27.3
VEST-AGDER 1003 FARSUND 7 5.8
ROGALAND 1101 EIGERSUND 4 3.6
ROGALAND 1102 SANDNES 21 17.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 30 29.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND 16 15.8
HORDALAND 1201 BERGEN 72 68.8
HORDALAND 1221 STORD 8 6.3
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 4 4.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 6 3.6
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 9 9.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 8 7.4
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 15 14.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 8 7.7
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 7 7.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 33 30.7
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 5 5.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 14 13.6
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 5 5.0
NORDLAND 1804 BODØ 12 10.8
NORDLAND 1805 NARVIK 7 7.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 7 7.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 10 7.2
NORDLAND 1833 RANA 9 8.8
NORDLAND 1865 VÅGAN 5 4.5
NORDLAND 1870 SORTLAND 6 5.5
TROMS 1902 TROMSØ 17 16.8
TROMS 1903 HARSTAD 8 6.7
TROMS 1931 LENVIK 5 5.0
FINNMARK 2003 VADSØ 7 6.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 4 4.0
FINNMARK 2012 ALTA 7 6.5
FINNMARK 2025 TANA 6 4.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (50:8) TINGRETTENE, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
TINGRETTENE 946 880.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (50:8) TINGRETTENE, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD TINGRETTENE 48 46.8
2 AKERSHUS TINGRETTENE 75 71.0
3 OSLO TINGRETTENE 203 194.1
4 HEDMARK TINGRETTENE 38 33.3
5 OPPLAND TINGRETTENE 28 24.5
6 BUSKERUD TINGRETTENE 50 46.5
7 VESTFOLD TINGRETTENE 43 38.0
8 TELEMARK TINGRETTENE 33 29.2
9 AUST-AGDER TINGRETTENE 16 15.6
10 VEST-AGDER TINGRETTENE 37 33.1
11 ROGALAND TINGRETTENE 71 65.5
12 HORDALAND TINGRETTENE 84 79.1
14 SOGN OG FJORDANE TINGRETTENE 15 12.6
15 MØRE OG ROMSDAL TINGRETTENE 38 36.0
16 SØR-TRØNDELAG TINGRETTENE 38 35.7
17 NORD-TRØNDELAG TINGRETTENE 19 18.6
18 NORDLAND TINGRETTENE 56 50.8
19 TROMS TINGRETTENE 30 28.5
20 FINNMARK TINGRETTENE 24 21.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (50:8) TINGRETTENE, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN TINGRETTENE 8 7.5
ØSTFOLD 104 MOSS TINGRETTENE 10 9.5
ØSTFOLD 105 SARPSBORG TINGRETTENE 11 10.8
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD TINGRETTENE 11 11.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG TINGRETTENE 8 8.0
AKERSHUS 213 SKI TINGRETTENE 16 15.0
AKERSHUS 219 BÆRUM TINGRETTENE 23 21.9
AKERSHUS 231 SKEDSMO TINGRETTENE 24 22.7
AKERSHUS 237 EIDSVOLL TINGRETTENE 12 11.4
OSLO 301 OSLO TINGRETTENE 203 194.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER TINGRETTENE 8 7.4
HEDMARK 403 HAMAR TINGRETTENE 15 12.4
HEDMARK 427 ELVERUM TINGRETTENE 11 10.1
HEDMARK 437 TYNSET TINGRETTENE 4 3.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER TINGRETTENE 6 5.7
OPPLAND 502 GJØVIK TINGRETTENE 15 12.8
OPPLAND 515 VÅGÅ TINGRETTENE 3 2.5
OPPLAND 542 NORD-AURDAL TINGRETTENE 4 3.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN TINGRETTENE 24 22.6
BUSKERUD 604 KONGSBERG TINGRETTENE 7 5.1
BUSKERUD 605 RINGERIKE TINGRETTENE 6 5.8
BUSKERUD 616 NES TINGRETTENE 4 4.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER TINGRETTENE 9 9.0
VESTFOLD 701 BORRE TINGRETTENE 9 7.3
VESTFOLD 704 TØNSBERG TINGRETTENE 15 14.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD TINGRETTENE 11 9.1
VESTFOLD 709 LARVIK TINGRETTENE 8 7.6
TELEMARK 806 SKIEN TINGRETTENE 23 21.2
TELEMARK 807 NOTODDEN TINGRETTENE 6 5.0
TELEMARK 829 KVITESEID TINGRETTENE 4 3.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL TINGRETTENE 16 15.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND TINGRETTENE 30 27.3
VEST-AGDER 1003 FARSUND TINGRETTENE 7 5.8
ROGALAND 1101 EIGERSUND TINGRETTENE 4 3.6
ROGALAND 1102 SANDNES TINGRETTENE 21 17.0
ROGALAND 1103 STAVANGER TINGRETTENE 30 29.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND TINGRETTENE 16 15.8
HORDALAND 1201 BERGEN TINGRETTENE 72 68.8
HORDALAND 1221 STORD TINGRETTENE 8 6.3
HORDALAND 1231 ULLENSVANG TINGRETTENE 4 4.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL TINGRETTENE 6 3.6
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE TINGRETTENE 9 9.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE TINGRETTENE 8 7.4
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND TINGRETTENE 15 14.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND TINGRETTENE 8 7.7
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA TINGRETTENE 7 7.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM TINGRETTENE 33 30.7
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND TINGRETTENE 5 5.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER TINGRETTENE 14 13.6
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS TINGRETTENE 5 5.0
NORDLAND 1804 BODØ TINGRETTENE 12 10.8
NORDLAND 1805 NARVIK TINGRETTENE 7 7.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY TINGRETTENE 7 7.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG TINGRETTENE 10 7.2
NORDLAND 1833 RANA TINGRETTENE 9 8.8
NORDLAND 1865 VÅGAN TINGRETTENE 5 4.5
NORDLAND 1870 SORTLAND TINGRETTENE 6 5.5
TROMS 1902 TROMSØ TINGRETTENE 17 16.8
TROMS 1903 HARSTAD TINGRETTENE 8 6.7
TROMS 1931 LENVIK TINGRETTENE 5 5.0
FINNMARK 2003 VADSØ TINGRETTENE 7 6.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST TINGRETTENE 4 4.0
FINNMARK 2012 ALTA TINGRETTENE 7 6.5
FINNMARK 2025 TANA TINGRETTENE 6 4.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (50:8) TINGRETTENE per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN TINGRETTENE 50:8:18 HALDEN TINGRETT 8 7.5
ØSTFOLD 104 MOSS TINGRETTENE 50:8:33 MOSS TINGRETT 10 9.5
ØSTFOLD 105 SARPSBORG TINGRETTENE 50:8:51 SARPSBORG TINGRETT 11 10.8
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD TINGRETTENE 50:8:14 FREDRIKSTAD TINGRETT 11 11.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG TINGRETTENE 50:8:24 HEGGEN OG FRØLAND TINGRETT 8 8.0
AKERSHUS 213 SKI TINGRETTENE 50:8:12 FOLLO TINGRETT 16 15.0
AKERSHUS 219 BÆRUM TINGRETTENE 50:8:3 ASKER OG BÆRUM TINGRETT 23 21.9
AKERSHUS 231 SKEDSMO TINGRETTENE 50:8:35 NEDRE ROMERIKE TINGRETT 24 22.7
AKERSHUS 237 EIDSVOLL TINGRETTENE 50:8:69 ØVRE ROMERIKE TINGRETT 12 11.4
OSLO 301 OSLO TINGRETTENE 50:8:44 OSLO BYFOGDEMBETE 45 44.1
OSLO 301 OSLO TINGRETTENE 50:8:45 OSLO TINGRETT 158 150.0
HEDMARK 402 KONGSVINGER TINGRETTENE 50:8:16 GLÅMDAL TINGRETT 8 7.4
HEDMARK 403 HAMAR TINGRETTENE 50:8:23 HEDMARKEN TINGRETT 15 12.4
HEDMARK 427 ELVERUM TINGRETTENE 50:8:61 SØR-ØSTERDAL TINGRETT 11 10.1
HEDMARK 437 TYNSET TINGRETTENE 50:8:42 NORD-ØSTERDAL TINGRETT 4 3.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER TINGRETTENE 50:8:59 SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT 6 5.7
OPPLAND 502 GJØVIK TINGRETTENE 50:8:15 GJØVIK TINGRETT 15 12.8
OPPLAND 515 VÅGÅ TINGRETTENE 50:8:37 NORD-GUDBRANDSDAL TINGRETT 3 2.5
OPPLAND 542 NORD-AURDAL TINGRETTENE 50:8:65 VALDRES TINGRETT 4 3.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN TINGRETTENE 50:8:9 DRAMMEN TINGRETT 24 22.6
BUSKERUD 604 KONGSBERG TINGRETTENE 50:8:28 KONGSBERG TINGRETT 7 5.1
BUSKERUD 605 RINGERIKE TINGRETTENE 50:8:47 RINGERIKE TINGRETT 6 5.8
BUSKERUD 616 NES TINGRETTENE 50:8:19 HALLINGDAL TINGRETT 4 4.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER TINGRETTENE 50:8:10 EIKER, MODUM OG SIGDAL TINGRETT 9 9.0
VESTFOLD 701 BORRE TINGRETTENE 50:8:40 NORDRE VESTFOLD TINGRETT 9 7.3
VESTFOLD 704 TØNSBERG TINGRETTENE 50:8:64 TØNSBERG TINGRETT 15 14.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD TINGRETTENE 50:8:50 SANDEFJORD TINGRETT 11 9.1
VESTFOLD 709 LARVIK TINGRETTENE 50:8:30 LARVIK TINGRETT 8 7.6
TELEMARK 806 SKIEN TINGRETTENE 50:8:36 NEDRE TELEMARK TINGRETT 23 21.2
TELEMARK 807 NOTODDEN TINGRETTENE 50:8:5 AUST-TELEMARK TINGRETT 6 5.0
TELEMARK 829 KVITESEID TINGRETTENE 50:8:67 VEST-TELEMARK TINGRETT 4 3.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL TINGRETTENE 50:8:4 AUST-AGDER TINGRETT 16 15.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND TINGRETTENE 50:8:29 KRISTIANSAND TINGRETT 30 27.3
VEST-AGDER 1003 FARSUND TINGRETTENE 50:8:31 LISTER TINGRETT 7 5.8
ROGALAND 1101 EIGERSUND TINGRETTENE 50:8:8 DALANE TINGRETT 4 3.6
ROGALAND 1102 SANDNES TINGRETTENE 50:8:27 JÆREN TINGRETT 21 17.0
ROGALAND 1103 STAVANGER TINGRETTENE 50:8:54 STAVANGER TINGRETT 30 29.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND TINGRETTENE 50:8:22 HAUGALAND TINGRETT 16 15.8
HORDALAND 1201 BERGEN TINGRETTENE 50:8:38 NORDHORDLAND TINGRETT 16 15.8
HORDALAND 1201 BERGEN TINGRETTENE 50:8:6 BERGEN TINGRETT 56 53.0
HORDALAND 1221 STORD TINGRETTENE 50:8:56 SUNNHORDLAND TINGRETT 8 6.3
HORDALAND 1231 ULLENSVANG TINGRETTENE 50:8:21 HARDANGER TINGRETT 4 4.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL TINGRETTENE 50:8:53 SOGN TINGRETT 6 3.6
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE TINGRETTENE 50:8:11 FJORDANE TINGRETT 9 9.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE TINGRETTENE 50:8:48 ROMSDAL TINGRETT 8 7.4
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND TINGRETTENE 50:8:57 SUNNMØRE TINGRETT 15 14.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND TINGRETTENE 50:8:39 NORDMØRE TINGRETT 8 7.7
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA TINGRETTENE 50:8:58 SØRE SUNNMØRE TINGRETT 7 7.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM TINGRETTENE 50:8:60 SØR-TRØNDELAG TINGRETT 33 30.7
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND TINGRETTENE 50:8:13 FOSEN TINGRETT 5 5.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER TINGRETTENE 50:8:25 INNTRØNDELAG TINGRETT 14 13.6
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS TINGRETTENE 50:8:34 NAMDAL TINGRETT 5 5.0
NORDLAND 1804 BODØ TINGRETTENE 50:8:49 SALTEN TINGRETT 12 10.8
NORDLAND 1805 NARVIK TINGRETTENE 50:8:43 OFOTEN TINGRETT 7 7.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY TINGRETTENE 50:8:7 BRØNNØY TINGRETT 7 7.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG TINGRETTENE 50:8:1 ALSTAHAUG TINGRETT 10 7.2
NORDLAND 1833 RANA TINGRETTENE 50:8:46 RANA TINGRETT 9 8.8
NORDLAND 1865 VÅGAN TINGRETTENE 50:8:32 LOFOTEN TINGRETT 5 4.5
NORDLAND 1870 SORTLAND TINGRETTENE 50:8:66 VESTERÅLEN TINGRETT 6 5.5
TROMS 1902 TROMSØ TINGRETTENE 50:8:41 NORD-TROMS TINGRETT 17 16.8
TROMS 1903 HARSTAD TINGRETTENE 50:8:62 TRONDENES TINGRETT 8 6.7
TROMS 1931 LENVIK TINGRETTENE 50:8:52 SENJA TINGRETT 5 5.0
FINNMARK 2003 VADSØ TINGRETTENE 50:8:68 ØST-FINNMARK TINGRETT 7 6.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST TINGRETTENE 50:8:20 HAMMERFEST TINGRETT 4 4.0
FINNMARK 2012 ALTA TINGRETTENE 50:8:2 ALTA TINGRETT 7 6.5
FINNMARK 2025 TANA TINGRETTENE 50:8:26 INDRE FINNMARK TINGRETT 6 4.4