(50:6) JORDSKIFTERETTENE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (50:6) JORDSKIFTERETTENE i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 154 151.6 144 144.0 10 7.6
Kvinner 100 91.3 76 76.0 24 15.3
Totalt 254 242.9 220 220.0 34 22.9
(50:6) JORDSKIFTERETTENE sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.2 0.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (50:6) JORDSKIFTERETTENE per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 8 8.0
2 AKERSHUS 10 10.0
4 HEDMARK 24 23.1
5 OPPLAND 19 17.4
6 BUSKERUD 17 17.0
7 VESTFOLD 5 5.0
8 TELEMARK 17 15.4
9 AUST-AGDER 6 5.9
10 VEST-AGDER 12 11.6
11 ROGALAND 7 6.7
12 HORDALAND 26 23.5
14 SOGN OG FJORDANE 21 19.1
15 MØRE OG ROMSDAL 19 18.8
16 SØR-TRØNDELAG 15 14.0
17 NORD-TRØNDELAG 11 10.4
18 NORDLAND 15 15.0
19 TROMS 18 18.0
20 FINNMARK 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (50:6) JORDSKIFTERETTENE per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 8 8.0
AKERSHUS 231 SKEDSMO 10 10.0
HEDMARK 402 KONGSVINGER 3 3.0
HEDMARK 403 HAMAR 13 12.3
HEDMARK 437 TYNSET 8 7.8
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 14 12.4
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 5 5.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 12 12.0
BUSKERUD 617 GOL 5 5.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG 5 5.0
TELEMARK 806 SKIEN 10 9.4
TELEMARK 829 KVITESEID 7 6.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL 6 5.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 7 6.6
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 5 5.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 7 6.7
HORDALAND 1201 BERGEN 9 8.1
HORDALAND 1221 STORD 12 11.2
HORDALAND 1235 VOSS 5 4.2
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 6 5.8
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 9 8.6
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 6 4.7
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 7 6.9
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 7 6.9
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 15 14.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 11 10.4
NORDLAND 1804 BODØ 6 6.0
NORDLAND 1824 VEFSN 5 5.0
NORDLAND 1870 SORTLAND 4 4.0
TROMS 1902 TROMSØ 11 11.0
TROMS 1903 HARSTAD 7 7.0
FINNMARK 2003 VADSØ 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (50:6) JORDSKIFTERETTENE, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
JORDSKIFTERETTENE 254 242.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (50:6) JORDSKIFTERETTENE, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD JORDSKIFTERETTENE 8 8.0
2 AKERSHUS JORDSKIFTERETTENE 10 10.0
4 HEDMARK JORDSKIFTERETTENE 24 23.1
5 OPPLAND JORDSKIFTERETTENE 19 17.4
6 BUSKERUD JORDSKIFTERETTENE 17 17.0
7 VESTFOLD JORDSKIFTERETTENE 5 5.0
8 TELEMARK JORDSKIFTERETTENE 17 15.4
9 AUST-AGDER JORDSKIFTERETTENE 6 5.9
10 VEST-AGDER JORDSKIFTERETTENE 12 11.6
11 ROGALAND JORDSKIFTERETTENE 7 6.7
12 HORDALAND JORDSKIFTERETTENE 26 23.5
14 SOGN OG FJORDANE JORDSKIFTERETTENE 21 19.1
15 MØRE OG ROMSDAL JORDSKIFTERETTENE 19 18.8
16 SØR-TRØNDELAG JORDSKIFTERETTENE 15 14.0
17 NORD-TRØNDELAG JORDSKIFTERETTENE 11 10.4
18 NORDLAND JORDSKIFTERETTENE 15 15.0
19 TROMS JORDSKIFTERETTENE 18 18.0
20 FINNMARK JORDSKIFTERETTENE 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (50:6) JORDSKIFTERETTENE, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 105 SARPSBORG JORDSKIFTERETTENE 8 8.0
AKERSHUS 231 SKEDSMO JORDSKIFTERETTENE 10 10.0
HEDMARK 402 KONGSVINGER JORDSKIFTERETTENE 3 3.0
HEDMARK 403 HAMAR JORDSKIFTERETTENE 13 12.3
HEDMARK 437 TYNSET JORDSKIFTERETTENE 8 7.8
OPPLAND 501 LILLEHAMMER JORDSKIFTERETTENE 14 12.4
OPPLAND 542 NORD-AURDAL JORDSKIFTERETTENE 5 5.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN JORDSKIFTERETTENE 12 12.0
BUSKERUD 617 GOL JORDSKIFTERETTENE 5 5.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG JORDSKIFTERETTENE 5 5.0
TELEMARK 806 SKIEN JORDSKIFTERETTENE 10 9.4
TELEMARK 829 KVITESEID JORDSKIFTERETTENE 7 6.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL JORDSKIFTERETTENE 6 5.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND JORDSKIFTERETTENE 7 6.6
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD JORDSKIFTERETTENE 5 5.0
ROGALAND 1103 STAVANGER JORDSKIFTERETTENE 7 6.7
HORDALAND 1201 BERGEN JORDSKIFTERETTENE 9 8.1
HORDALAND 1221 STORD JORDSKIFTERETTENE 12 11.2
HORDALAND 1235 VOSS JORDSKIFTERETTENE 5 4.2
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL JORDSKIFTERETTENE 6 5.8
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE JORDSKIFTERETTENE 9 8.6
SOGN OG FJORDANE 1443 EID JORDSKIFTERETTENE 6 4.7
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE JORDSKIFTERETTENE 7 6.9
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA JORDSKIFTERETTENE 7 6.9
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL JORDSKIFTERETTENE 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JORDSKIFTERETTENE 15 14.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER JORDSKIFTERETTENE 11 10.4
NORDLAND 1804 BODØ JORDSKIFTERETTENE 6 6.0
NORDLAND 1824 VEFSN JORDSKIFTERETTENE 5 5.0
NORDLAND 1870 SORTLAND JORDSKIFTERETTENE 4 4.0
TROMS 1902 TROMSØ JORDSKIFTERETTENE 11 11.0
TROMS 1903 HARSTAD JORDSKIFTERETTENE 7 7.0
FINNMARK 2003 VADSØ JORDSKIFTERETTENE 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (50:6) JORDSKIFTERETTENE per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 105 SARPSBORG JORDSKIFTERETTENE 50:6:32 ØSTFOLD JORDSKIFTERETT 8 8.0
AKERSHUS 231 SKEDSMO JORDSKIFTERETTENE 50:6:1 AKERSHUS OG OSLO JORDSKIFTERETT 10 10.0
HEDMARK 402 KONGSVINGER JORDSKIFTERETTENE 50:6:4 GLÅMDAL JORDSKIFTERETT 3 3.0
HEDMARK 403 HAMAR JORDSKIFTERETTENE 50:6:6 HEDMARK OG SØR-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT 13 12.3
HEDMARK 437 TYNSET JORDSKIFTERETTENE 50:6:21 NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT 8 7.8
OPPLAND 501 LILLEHAMMER JORDSKIFTERETTENE 50:6:17 NORD-GUDBRANDSDAL JORDSKIFTERETT 2 1.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER JORDSKIFTERETTENE 50:6:31 VESTOPPLAND OG SØR-GUDBRANDSDAL JORDSKIFTERETT 12 11.4
OPPLAND 542 NORD-AURDAL JORDSKIFTERETTENE 50:6:29 VALDRES JORDSKIFTERETT 5 5.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN JORDSKIFTERETTENE 50:6:13 NEDRE BUSKERUD JORDSKIFTERETT 12 12.0
BUSKERUD 617 GOL JORDSKIFTERETTENE 50:6:33 ØVRE BUSKERUD JORDSKIFTERETT 5 5.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG JORDSKIFTERETTENE 50:6:30 VESTFOLD JORDSKIFTERETT 5 5.0
TELEMARK 806 SKIEN JORDSKIFTERETTENE 50:6:14 NEDRE TELEMARK JORDSKIFTERETT 10 9.4
TELEMARK 829 KVITESEID JORDSKIFTERETTENE 50:6:34 ØVRE TELEMARK JORDSKIFTERETT 7 6.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL JORDSKIFTERETTENE 50:6:2 AUST-AGDER JORDSKIFTERETT 6 5.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND JORDSKIFTERETTENE 50:6:12 MARNAR JORDSKIFTERETT 7 6.6
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD JORDSKIFTERETTENE 50:6:10 LISTA JORDSKIFTERETT 5 5.0
ROGALAND 1103 STAVANGER JORDSKIFTERETTENE 50:6:27 SØR-ROGALAND JORDSKIFTERETT 7 6.7
HORDALAND 1201 BERGEN JORDSKIFTERETTENE 50:6:15 NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT 9 8.1
HORDALAND 1221 STORD JORDSKIFTERETTENE 50:6:5 HAUGALANDET OG SUNNHORDALAND JORDSKIFTERETT 12 11.2
HORDALAND 1235 VOSS JORDSKIFTERETTENE 50:6:8 INDRE HORDALAND JORDSKIFTERETT 5 4.2
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL JORDSKIFTERETTENE 50:6:9 INDRE SOGN JORDSKIFTERETT 6 5.8
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE JORDSKIFTERETTENE 50:6:25 SUNNFJORD OG YTRE SOGN JORDSKIFTERETT 9 8.6
SOGN OG FJORDANE 1443 EID JORDSKIFTERETTENE 50:6:16 NORDFJORD JORDSKIFTERETT 6 4.7
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE JORDSKIFTERETTENE 50:6:23 ROMSDAL JORDSKIFTERETT 7 6.9
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA JORDSKIFTERETTENE 50:6:26 SUNNMØRE JORDSKIFTERETT 7 6.9
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL JORDSKIFTERETTENE 50:6:18 NORDMØRE JORDSKIFTERETT 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM JORDSKIFTERETTENE 50:6:28 SØR-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT 15 14.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER JORDSKIFTERETTENE 50:6:20 NORD-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT 11 10.4
NORDLAND 1804 BODØ JORDSKIFTERETTENE 50:6:24 SALTEN JORDSKIFTERETT 6 6.0
NORDLAND 1824 VEFSN JORDSKIFTERETTENE 50:6:7 HELGELAND JORDSKIFTERETT 5 5.0
NORDLAND 1870 SORTLAND JORDSKIFTERETTENE 50:6:11 LOFOTEN OG VESTERÅLEN JORDSKIFTERETT 4 4.0
TROMS 1902 TROMSØ JORDSKIFTERETTENE 50:6:19 NORD-TROMS JORDSKIFTERETT 11 11.0
TROMS 1903 HARSTAD JORDSKIFTERETTENE 50:6:22 OFOTEN OG SØR-TROMS JORDSKIFTERETT 7 7.0
FINNMARK 2003 VADSØ JORDSKIFTERETTENE 50:6:3 FINNMARK JORDSKIFTERETT 4 4.0