(4:7:15:9) ROMERIKE POLITIDISTRIKT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:9) ROMERIKE POLITIDISTRIKT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 372 370.1 366 366.0 6 4.1
Kvinner 316 298.1 262 262.0 54 36.1
Totalt 688 668.2 628 628.0 60 40.2
(4:7:15:9) ROMERIKE POLITIDISTRIKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.5 0.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:9) ROMERIKE POLITIDISTRIKT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
2 AKERSHUS 688 668.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:9) ROMERIKE POLITIDISTRIKT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 15 14.8
AKERSHUS 226 SØRUM 17 15.6
AKERSHUS 227 FET 24 23.4
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 44 43.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO 306 298.1
AKERSHUS 233 NITTEDAL 24 22.8
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 186 182.2
AKERSHUS 236 NES 20 19.4
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 32 29.5
AKERSHUS 238 NANNESTAD 20 19.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:9) ROMERIKE POLITIDISTRIKT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
ROMERIKE POLITIDISTRIKT 688 668.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:9) ROMERIKE POLITIDISTRIKT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
2 AKERSHUS ROMERIKE POLITIDISTRIKT 688 668.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:9) ROMERIKE POLITIDISTRIKT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND ROMERIKE POLITIDISTRIKT 15 14.8
AKERSHUS 226 SØRUM ROMERIKE POLITIDISTRIKT 17 15.6
AKERSHUS 227 FET ROMERIKE POLITIDISTRIKT 24 23.4
AKERSHUS 230 LØRENSKOG ROMERIKE POLITIDISTRIKT 44 43.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO ROMERIKE POLITIDISTRIKT 306 298.1
AKERSHUS 233 NITTEDAL ROMERIKE POLITIDISTRIKT 24 22.8
AKERSHUS 235 ULLENSAKER ROMERIKE POLITIDISTRIKT 186 182.2
AKERSHUS 236 NES ROMERIKE POLITIDISTRIKT 20 19.4
AKERSHUS 237 EIDSVOLL ROMERIKE POLITIDISTRIKT 32 29.5
AKERSHUS 238 NANNESTAD ROMERIKE POLITIDISTRIKT 20 19.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:9) ROMERIKE POLITIDISTRIKT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND ROMERIKE POLITIDISTRIKT 4:7:15:9:1 AURSKOG-HØLAND LENSMANNSKONTOR 15 14.8
AKERSHUS 226 SØRUM ROMERIKE POLITIDISTRIKT 4:7:15:9:10 SØRUM LENSMANNSKONTOR 17 15.6
AKERSHUS 227 FET ROMERIKE POLITIDISTRIKT 4:7:15:9:3 FET OG RÆLINGEN LENSMANNSKONTOR 24 23.4
AKERSHUS 230 LØRENSKOG ROMERIKE POLITIDISTRIKT 4:7:15:9:5 LØRENSKOG LENSMANNSKONTOR 44 43.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO ROMERIKE POLITIDISTRIKT 4:7:15:9:9 ROMERIKE POLITIKAMMER 306 298.1
AKERSHUS 233 NITTEDAL ROMERIKE POLITIDISTRIKT 4:7:15:9:8 NITTEDAL LENSMANNSKONTOR 24 22.8
AKERSHUS 235 ULLENSAKER ROMERIKE POLITIDISTRIKT 4:7:15:9:11 ULLENSAKER LENSMANNSKONTOR 40 39.2
AKERSHUS 235 ULLENSAKER ROMERIKE POLITIDISTRIKT 4:7:15:9:4 GARDERMOEN POLITISTASJON 146 143.0
AKERSHUS 236 NES ROMERIKE POLITIDISTRIKT 4:7:15:9:7 NES LENSMANNSKONTOR 20 19.4
AKERSHUS 237 EIDSVOLL ROMERIKE POLITIDISTRIKT 4:7:15:9:2 EIDSVOLL OG HURDAL LENSMANNSKONTOR 32 29.5
AKERSHUS 238 NANNESTAD ROMERIKE POLITIDISTRIKT 4:7:15:9:6 NANNESTAD OG GJERDRUM LENSMANNSKONTOR 20 19.2