(4:7:15:8) GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:8) GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 104 103.2 102 102.0 2 1.2
Kvinner 66 55.8 45 45.0 21 10.9
Totalt 170 159.1 147 147.0 23 12.1
(4:7:15:8) GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.1 0.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:8) GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
5 OPPLAND 170 159.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:8) GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 104 98.8
OPPLAND 512 LESJA 10 9.1
OPPLAND 513 SKJÅK 4 4.0
OPPLAND 514 LOM 6 5.2
OPPLAND 515 VÅGÅ 4 3.5
OPPLAND 516 NORD-FRON 17 15.6
OPPLAND 517 SEL 12 11.4
OPPLAND 521 ØYER 6 5.2
OPPLAND 522 GAUSDAL 7 6.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:8) GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 170 159.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:8) GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
5 OPPLAND GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 170 159.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:8) GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OPPLAND 501 LILLEHAMMER GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 104 98.8
OPPLAND 512 LESJA GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 10 9.1
OPPLAND 513 SKJÅK GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 4 4.0
OPPLAND 514 LOM GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 6 5.2
OPPLAND 515 VÅGÅ GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 4 3.5
OPPLAND 516 NORD-FRON GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 17 15.6
OPPLAND 517 SEL GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 12 11.4
OPPLAND 521 ØYER GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 6 5.2
OPPLAND 522 GAUSDAL GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 7 6.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:8) GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OPPLAND 501 LILLEHAMMER GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:8:3 LILLEHAMMER POLITISTASJON 104 98.8
OPPLAND 512 LESJA GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:8:2 LESJA OG DOVRE LENSMANNSKONTOR 10 9.1
OPPLAND 513 SKJÅK GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:8:7 SKJÅK LENSMANNSKONTOR 4 4.0
OPPLAND 514 LOM GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:8:4 LOM LENSMANNSKONTOR 6 5.2
OPPLAND 515 VÅGÅ GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:8:8 VÅGÅ LENSMANNSKONTOR 4 3.5
OPPLAND 516 NORD-FRON GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:8:5 MIDT-GUDBRANDSDAL LENSMANNSKONTOR 17 15.6
OPPLAND 517 SEL GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:8:6 SEL LENSMANNSKONTOR 12 11.4
OPPLAND 521 ØYER GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:8:9 ØYER LENSMANNSKONTOR 6 5.2
OPPLAND 522 GAUSDAL GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:8:1 GAUSDAL LENSMANNSKONTOR 7 6.2