(4:7:15:26) VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:26) VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT i 2012
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 71 70.5 70 70.0 1 0.5
Kvinner 61 57.1 54 54.0 7 3.1
Totalt 132 127.6 124 124.0 8 3.6
(4:7:15:26) VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2012
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.1 0.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:26) VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT per fylke, år 2012
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
20 FINNMARK 132 127.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:26) VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT per kommune, år 2012
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 61 60.8
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 8 6.7
FINNMARK 2012 ALTA 41 41.0
FINNMARK 2014 LOPPA 2 2.0
FINNMARK 2015 HASVIK 4 2.7
FINNMARK 2018 MÅSØY 3 1.9
FINNMARK 2019 NORDKAPP 6 5.5
FINNMARK 2020 PORSANGER 7 7.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:26) VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT, år 2012
Etat Ansatte Årsverk
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 132 127.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:26) VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT, år 2012
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
20 FINNMARK VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 132 127.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:26) VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT, år 2012
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
FINNMARK 2004 HAMMERFEST VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 61 60.8
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 8 6.7
FINNMARK 2012 ALTA VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 41 41.0
FINNMARK 2014 LOPPA VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 2 2.0
FINNMARK 2015 HASVIK VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 4 2.7
FINNMARK 2018 MÅSØY VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 3 1.9
FINNMARK 2019 NORDKAPP VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 6 5.5
FINNMARK 2020 PORSANGER VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 7 7.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:26) VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT per arbeidssted, år 2012
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
FINNMARK 2004 HAMMERFEST VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:26:7 POLITIHUSET I HAMMERFEST 61 60.8
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:26:2 KAUTOKEINO LENSMANNSKONTOR 8 6.7
FINNMARK 2012 ALTA VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:26:6 POLITIHUSET I ALTA 41 41.0
FINNMARK 2014 LOPPA VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:26:3 LOPPA LENSMANNSKONTOR 2 2.0
FINNMARK 2015 HASVIK VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:26:1 HASVIK LENSMANNSKONTOR 4 2.7
FINNMARK 2018 MÅSØY VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:26:4 MÅSØY LENSMANNSKONTOR 3 1.9
FINNMARK 2019 NORDKAPP VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:26:5 NORDKAPP LENSMANNSKONTOR 6 5.5
FINNMARK 2020 PORSANGER VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:26:8 PORSANGER LENSMANNSKONTOR 7 7.0