(4:7:15:21) NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:21) NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 166 161.5 158 158.0 8 3.5
Kvinner 126 115.5 102 102.0 24 13.5
Totalt 292 277.0 260 260.0 32 17.0
(4:7:15:21) NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.2 0.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:21) NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
16 SØR-TRØNDELAG 2 2.0
17 NORD-TRØNDELAG 288 272.9
18 NORDLAND 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:21) NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
SØR-TRØNDELAG 1633 OSEN 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 109 104.7
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 34 33.3
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 44 43.2
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 22 20.8
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 25 23.4
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN 2 1.2
NORD-TRØNDELAG 1725 NAMDALSEID 4 2.7
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 3 2.1
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE 3 2.5
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 8 7.1
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA 4 3.3
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER 3 2.5
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 15 14.5
NORD-TRØNDELAG 1755 LEKA 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY 3 2.8
NORDLAND 1811 BINDAL 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:21) NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 292 276.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:21) NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
16 SØR-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 2 2.0
17 NORD-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 288 272.9
18 NORDLAND NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:21) NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
SØR-TRØNDELAG 1633 OSEN NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 109 104.7
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 34 33.3
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 44 43.2
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 22 20.8
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 25 23.4
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 2 1.2
NORD-TRØNDELAG 1725 NAMDALSEID NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4 2.7
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 3 2.1
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 3 2.5
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 8 7.1
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4 3.3
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 3 2.5
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 15 14.5
NORD-TRØNDELAG 1755 LEKA NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 3 2.8
NORDLAND 1811 BINDAL NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:21) NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
SØR-TRØNDELAG 1633 OSEN NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:2 BJØRNØR LENSMANNSKONTOR 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:13 NORD TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 77 73.4
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:18 STEINKJER POLITISTASJON 32 31.3
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:16 POLITIET I NAMSOS OG FOSNES 34 33.3
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:11 MERÅKER LENSMANNSKONTOR 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:19 STJØRDAL LENSMANNSKONTOR 44 43.2
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:4 FROSTA LENSMANNSKONTOR 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:6 LEKSVIK OG INDERØY LENSMANNSKONTOR 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:9 LEVANGER LENSMANNSKONTOR 22 20.8
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:20 VERDAL LENSMANNSKONTOR 25 23.4
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:21 VERRAN LENSMANNSKONTOR 2 1.2
NORD-TRØNDELAG 1725 NAMDALSEID NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:12 NAMDALSEID LENSMANNSKONTOR 4 2.7
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:17 SNÅSA LENSMANNSKONTOR 3 2.1
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:10 LIERNE LENSMANNSKONTOR 3 2.5
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:5 GRONG LENSMANNSKONTOR 8 7.1
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:15 OVERHALLA LENSMANNSKONTOR 4 3.3
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:3 FLATANGER LENSMANNSKONTOR 3 2.5
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:14 NÆRØY LENSMANNSKONTOR 11 10.5
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:22 VIKNA LENSMANNSKONTOR 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1755 LEKA NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:7 LEKA LENSMANNSKONTOR 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:6 LEKSVIK OG INDERØY LENSMANNSKONTOR 3 2.8
NORDLAND 1811 BINDAL NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:21:1 BINDAL LENSMANNSKONTOR 2 2.0