(4:7:15:13) AGDER POLITIDISTRIKT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:13) AGDER POLITIDISTRIKT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 389 383.9 378 378.0 11 5.9
Kvinner 261 225.4 184 184.0 77 41.4
Totalt 650 609.3 562 562.0 88 47.3
(4:7:15:13) AGDER POLITIDISTRIKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.4 0.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:13) AGDER POLITIDISTRIKT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
9 AUST-AGDER 207 192.0
10 VEST-AGDER 443 417.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:13) AGDER POLITIDISTRIKT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
AUST-AGDER 901 RISØR 14 13.2
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 34 31.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL 97 93.8
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 1 0.2
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 18 16.0
AUST-AGDER 919 FROLAND 3 2.8
AUST-AGDER 926 LILLESAND 12 11.8
AUST-AGDER 928 BIRKENES 5 4.1
AUST-AGDER 929 ÅMLI 3 2.2
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 8 5.4
AUST-AGDER 938 BYGLAND 3 3.0
AUST-AGDER 940 VALLE 9 8.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 315 300.2
VEST-AGDER 1002 MANDAL 41 36.7
VEST-AGDER 1003 FARSUND 10 9.2
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 14 14.0
VEST-AGDER 1014 VENNESLA 16 14.3
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN 21 18.7
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 1 1.0
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL 2 1.3
VEST-AGDER 1029 LINDESNES 1 1.0
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 12 10.9
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD 2 2.0
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL 8 8.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:13) AGDER POLITIDISTRIKT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
AGDER POLITIDISTRIKT 650 609.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:13) AGDER POLITIDISTRIKT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
9 AUST-AGDER AGDER POLITIDISTRIKT 207 192.0
10 VEST-AGDER AGDER POLITIDISTRIKT 443 417.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:13) AGDER POLITIDISTRIKT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
AUST-AGDER 901 RISØR AGDER POLITIDISTRIKT 14 13.2
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD AGDER POLITIDISTRIKT 34 31.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL AGDER POLITIDISTRIKT 97 93.8
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI AGDER POLITIDISTRIKT 1 0.2
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND AGDER POLITIDISTRIKT 18 16.0
AUST-AGDER 919 FROLAND AGDER POLITIDISTRIKT 3 2.8
AUST-AGDER 926 LILLESAND AGDER POLITIDISTRIKT 12 11.8
AUST-AGDER 928 BIRKENES AGDER POLITIDISTRIKT 5 4.1
AUST-AGDER 929 ÅMLI AGDER POLITIDISTRIKT 3 2.2
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES AGDER POLITIDISTRIKT 8 5.4
AUST-AGDER 938 BYGLAND AGDER POLITIDISTRIKT 3 3.0
AUST-AGDER 940 VALLE AGDER POLITIDISTRIKT 9 8.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND AGDER POLITIDISTRIKT 315 300.2
VEST-AGDER 1002 MANDAL AGDER POLITIDISTRIKT 41 36.7
VEST-AGDER 1003 FARSUND AGDER POLITIDISTRIKT 10 9.2
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD AGDER POLITIDISTRIKT 14 14.0
VEST-AGDER 1014 VENNESLA AGDER POLITIDISTRIKT 16 14.3
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN AGDER POLITIDISTRIKT 21 18.7
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL AGDER POLITIDISTRIKT 1 1.0
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL AGDER POLITIDISTRIKT 2 1.3
VEST-AGDER 1029 LINDESNES AGDER POLITIDISTRIKT 1 1.0
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL AGDER POLITIDISTRIKT 12 10.9
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD AGDER POLITIDISTRIKT 2 2.0
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL AGDER POLITIDISTRIKT 8 8.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:13) AGDER POLITIDISTRIKT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
AUST-AGDER 901 RISØR AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:20 RISØR POLITISTASJON 14 13.2
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:9 GRIMSTAD POLITISTASJON 34 31.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:1 ARENDAL POLITISTASJON 97 93.8
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:24 VEGÅRSHEI LENSMANNSKONTOR 1 0.2
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:22 TVEDESTRAND LENSMANNSKONTOR 18 16.0
AUST-AGDER 919 FROLAND AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:7 FROLAND LENSMANNSKONTOR 3 2.8
AUST-AGDER 926 LILLESAND AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:13 LILLESAND LENSMANNSKONTOR 12 11.8
AUST-AGDER 928 BIRKENES AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:2 BIRKENES LENSMANNSKONTOR 5 4.1
AUST-AGDER 929 ÅMLI AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:27 ÅMLI LENSMANNSKONTOR 3 2.2
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:4 EVJE OG HORNNES LENSMANNSKONTOR 8 5.4
AUST-AGDER 938 BYGLAND AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:3 BYGLAND LENSMANNSKONTOR 3 3.0
AUST-AGDER 940 VALLE AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:23 VALLE OG BYKLE LENSMANNSKONTOR 9 8.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:11 KRISTIANSAND POLITISTASJON 289 276.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:18 NAMSFOGDEN I KRISTIANSAND 7 5.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:19 RANDESUND POLITISTASJON 9 8.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:26 VÅGSBYGD POLITISTASJON 10 10.0
VEST-AGDER 1002 MANDAL AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:16 MANDAL POLITISTASJON 41 36.7
VEST-AGDER 1003 FARSUND AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:5 FARSUND LENSMANNSKONTOR 10 9.2
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:6 FLEKKEFJORD POLITISTASJON 14 14.0
VEST-AGDER 1014 VENNESLA AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:25 VENNESLA OG IVELAND LENSMANNSKONTOR 16 14.3
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:21 SØGNE OG SONGDALEN LENSMANNSKONTOR 21 18.7
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:17 MARNARDAL OG AUDNEDAL LENSMANNSKONTOR 1 1.0
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:28 ÅSERAL LENSMANNSKONTOR 2 1.3
VEST-AGDER 1029 LINDESNES AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:14 LINDESNES LENSMANNSKONTOR 1 1.0
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:15 LYNGDAL LENSMANNSKONTOR 12 10.9
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:10 HÆGEBOSTAD LENSMANNSKONTOR 2 2.0
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL AGDER POLITIDISTRIKT 4:7:15:13:12 KVINESDAL LENSMANNSKONTOR 8 8.0