(4:7:15:1) ØSTFOLD POLITIDISTRIKT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:1) ØSTFOLD POLITIDISTRIKT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 345 342.0 338 338.0 7 4.0
Kvinner 266 253.5 223 223.0 43 30.5
Totalt 611 595.5 561 561.0 50 34.5
(4:7:15:1) ØSTFOLD POLITIDISTRIKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.4 0.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:1) ØSTFOLD POLITIDISTRIKT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 611 595.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:1) ØSTFOLD POLITIDISTRIKT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 43 42.3
ØSTFOLD 104 MOSS 45 44.8
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 367 357.3
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 88 87.4
ØSTFOLD 111 HVALER 3 3.0
ØSTFOLD 118 AREMARK 3 2.1
ØSTFOLD 119 MARKER 8 7.2
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 10 9.0
ØSTFOLD 135 RÅDE 44 42.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:1) ØSTFOLD POLITIDISTRIKT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 611 595.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:1) ØSTFOLD POLITIDISTRIKT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 611 595.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:1) ØSTFOLD POLITIDISTRIKT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 43 42.3
ØSTFOLD 104 MOSS ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 45 44.8
ØSTFOLD 105 SARPSBORG ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 367 357.3
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 88 87.4
ØSTFOLD 111 HVALER ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 3 3.0
ØSTFOLD 118 AREMARK ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 3 2.1
ØSTFOLD 119 MARKER ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 8 7.2
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 10 9.0
ØSTFOLD 135 RÅDE ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 44 42.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:1) ØSTFOLD POLITIDISTRIKT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 4:7:15:1:4 HALDEN POLITISTASJON 43 42.3
ØSTFOLD 104 MOSS ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 4:7:15:1:7 MOSS POLITISTASJON 45 44.8
ØSTFOLD 105 SARPSBORG ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 4:7:15:1:10 SARPSBORG POLITISTASJON 126 120.8
ØSTFOLD 105 SARPSBORG ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 4:7:15:1:11 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT FELLES KRIMINALENHET 107 105.1
ØSTFOLD 105 SARPSBORG ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 4:7:15:1:13 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT ADMINISTRATIV ENHET 57 55.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 4:7:15:1:2 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT FELLESOPERATIV ENHET 77 76.4
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 4:7:15:1:3 FREDRIKSTAD POLITISTASJON 73 72.8
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 4:7:15:1:8 NAMSFOGDEN I FREDRIKSTAD 15 14.6
ØSTFOLD 111 HVALER ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 4:7:15:1:5 HVALER LENSMANNSKONTOR 3 3.0
ØSTFOLD 118 AREMARK ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 4:7:15:1:1 AREMARK LENSMANNSKONTOR 3 2.1
ØSTFOLD 119 MARKER ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 4:7:15:1:6 MARKER OG RØMSKOG LENSMANNSKONTOR 8 7.2
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 4:7:15:1:9 RAKKESTAD LENSMANNSKONTOR 10 9.0
ØSTFOLD 135 RÅDE ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 4:7:15:1:12 VANSJØ LENSMANNSKONTOR 44 42.4