(4:6) SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:6) SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 13 13.0 13 13.0
Kvinner 22 21.8 21 21.0 1 0.8
Totalt 35 34.8 34 34.0 1 0.8
(4:6) SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.0 0.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:6) SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 7 7.0
4 HEDMARK 20 19.8
12 HORDALAND 4 4.0
16 SØR-TRØNDELAG 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:6) SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 7 7.0
HEDMARK 403 HAMAR 20 19.8
HORDALAND 1201 BERGEN 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:6) SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 35 34.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:6) SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 7 7.0
4 HEDMARK SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 20 19.8
12 HORDALAND SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 4 4.0
16 SØR-TRØNDELAG SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:6) SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 7 7.0
HEDMARK 403 HAMAR SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 20 19.8
HORDALAND 1201 BERGEN SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:6) SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 4:6:4 SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER REGION ØST-NORGE OSLO 7 7.0
HEDMARK 403 HAMAR SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 4:6:1 SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 20 19.8
HORDALAND 1201 BERGEN SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 4:6:3 SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER REGION VEST-NORGE 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 4:6:2 SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER REGION MIDT-NORGE OG NORD-NORGE 4 4.0