(4:5:2) KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:5:2) KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER i 2011
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 240 236.8 233 233.0 7 3.8
Kvinner 202 201.8 201 201.0 1 0.8
Totalt 442 438.6 434 434.0 8 4.6
(4:5:2) KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2011
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.3 0.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:5:2) KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER per fylke, år 2011
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 442 438.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:5:2) KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER per kommune, år 2011
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 442 438.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:5:2) KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER, år 2011
Etat Ansatte Årsverk
KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER 442 438.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:5:2) KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER, år 2011
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER 442 438.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:5:2) KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER, år 2011
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER 442 438.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:5:2) KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER per arbeidssted, år 2011
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER 4:5:2:1 KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER FENGSELSSKOLEN 442 438.6