(4:3) RETTSVESEN MV

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:3) RETTSVESEN MV i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 133 131.3 130 130.0 3 1.3
Kvinner 255 238.0 210 210.0 45 28.0
Totalt 388 369.3 340 340.0 48 29.3
(4:3) RETTSVESEN MV sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.3 0.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:3) RETTSVESEN MV per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 7 6.8
3 OSLO 161 157.5
4 HEDMARK 19 18.3
5 OPPLAND 2 2.0
6 BUSKERUD 4 3.5
7 VESTFOLD 4 4.0
8 TELEMARK 12 10.8
10 VEST-AGDER 14 12.4
11 ROGALAND 22 20.1
12 HORDALAND 15 14.5
14 SOGN OG FJORDANE 2 2.0
15 MØRE OG ROMSDAL 11 10.8
16 SØR-TRØNDELAG 15 14.6
17 NORD-TRØNDELAG 3 3.0
18 NORDLAND 19 18.0
19 TROMS 10 8.5
20 FINNMARK 68 62.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:3) RETTSVESEN MV per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 135 RÅDE 7 6.8
OSLO 301 OSLO 161 157.5
HEDMARK 403 HAMAR 15 14.5
HEDMARK 427 ELVERUM 4 3.8
OPPLAND 502 GJØVIK 2 2.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 4 3.5
VESTFOLD 701 BORRE 4 4.0
TELEMARK 806 SKIEN 12 10.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 14 12.4
ROGALAND 1103 STAVANGER 18 16.5
ROGALAND 1106 HAUGESUND 4 3.6
HORDALAND 1201 BERGEN 15 14.5
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 7 6.8
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 15 14.6
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 3 3.0
NORDLAND 1804 BODØ 14 13.0
NORDLAND 1824 VEFSN 3 3.0
NORDLAND 1865 VÅGAN 2 2.0
TROMS 1902 TROMSØ 10 8.5
FINNMARK 2002 VARDØ 66 60.5
FINNMARK 2003 VADSØ 1 1.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:3) RETTSVESEN MV, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
KONFLIKTRÅDENE 94 89.4
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 66 65.0
RIKSADVOKATEN 153 146.5
GENERALADVOKATEMBETET 9 7.9
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 66 60.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:3) RETTSVESEN MV, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD KONFLIKTRÅDENE 7 6.8
3 OSLO KONFLIKTRÅDENE 22 21.6
3 OSLO STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 57 56.0
3 OSLO RIKSADVOKATEN 77 75.5
3 OSLO GENERALADVOKATEMBETET 5 4.4
4 HEDMARK STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 9 9.0
4 HEDMARK RIKSADVOKATEN 6 5.5
4 HEDMARK KONFLIKTRÅDENE 4 3.8
5 OPPLAND KONFLIKTRÅDENE 2 2.0
6 BUSKERUD KONFLIKTRÅDENE 4 3.5
7 VESTFOLD KONFLIKTRÅDENE 4 4.0
8 TELEMARK KONFLIKTRÅDENE 4 3.0
8 TELEMARK RIKSADVOKATEN 8 7.8
10 VEST-AGDER KONFLIKTRÅDENE 4 4.0
10 VEST-AGDER RIKSADVOKATEN 10 8.4
11 ROGALAND KONFLIKTRÅDENE 9 8.1
11 ROGALAND RIKSADVOKATEN 13 12.0
12 HORDALAND KONFLIKTRÅDENE 4 4.0
12 HORDALAND RIKSADVOKATEN 11 10.5
14 SOGN OG FJORDANE KONFLIKTRÅDENE 2 2.0
15 MØRE OG ROMSDAL RIKSADVOKATEN 7 6.8
15 MØRE OG ROMSDAL KONFLIKTRÅDENE 4 4.0
16 SØR-TRØNDELAG KONFLIKTRÅDENE 7 6.6
16 SØR-TRØNDELAG RIKSADVOKATEN 8 8.0
17 NORD-TRØNDELAG KONFLIKTRÅDENE 3 3.0
18 NORDLAND KONFLIKTRÅDENE 8 8.0
18 NORDLAND RIKSADVOKATEN 7 6.5
18 NORDLAND GENERALADVOKATEMBETET 4 3.5
19 TROMS KONFLIKTRÅDENE 4 3.0
19 TROMS RIKSADVOKATEN 6 5.5
20 FINNMARK KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 66 60.5
20 FINNMARK KONFLIKTRÅDENE 2 2.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:3) RETTSVESEN MV, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 135 RÅDE KONFLIKTRÅDENE 7 6.8
OSLO 301 OSLO KONFLIKTRÅDENE 22 21.6
OSLO 301 OSLO STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 57 56.0
OSLO 301 OSLO RIKSADVOKATEN 77 75.5
OSLO 301 OSLO GENERALADVOKATEMBETET 5 4.4
HEDMARK 403 HAMAR STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 9 9.0
HEDMARK 403 HAMAR RIKSADVOKATEN 6 5.5
HEDMARK 427 ELVERUM KONFLIKTRÅDENE 4 3.8
OPPLAND 502 GJØVIK KONFLIKTRÅDENE 2 2.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN KONFLIKTRÅDENE 4 3.5
VESTFOLD 701 BORRE KONFLIKTRÅDENE 4 4.0
TELEMARK 806 SKIEN KONFLIKTRÅDENE 4 3.0
TELEMARK 806 SKIEN RIKSADVOKATEN 8 7.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND KONFLIKTRÅDENE 4 4.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND RIKSADVOKATEN 10 8.4
ROGALAND 1103 STAVANGER KONFLIKTRÅDENE 5 4.5
ROGALAND 1103 STAVANGER RIKSADVOKATEN 13 12.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND KONFLIKTRÅDENE 4 3.6
HORDALAND 1201 BERGEN KONFLIKTRÅDENE 4 4.0
HORDALAND 1201 BERGEN RIKSADVOKATEN 11 10.5
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE KONFLIKTRÅDENE 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE RIKSADVOKATEN 7 6.8
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KONFLIKTRÅDENE 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND KONFLIKTRÅDENE 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM KONFLIKTRÅDENE 7 6.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM RIKSADVOKATEN 8 8.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER KONFLIKTRÅDENE 3 3.0
NORDLAND 1804 BODØ KONFLIKTRÅDENE 3 3.0
NORDLAND 1804 BODØ RIKSADVOKATEN 7 6.5
NORDLAND 1804 BODØ GENERALADVOKATEMBETET 4 3.5
NORDLAND 1824 VEFSN KONFLIKTRÅDENE 3 3.0
NORDLAND 1865 VÅGAN KONFLIKTRÅDENE 2 2.0
TROMS 1902 TROMSØ KONFLIKTRÅDENE 4 3.0
TROMS 1902 TROMSØ RIKSADVOKATEN 6 5.5
FINNMARK 2002 VARDØ KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 66 60.5
FINNMARK 2003 VADSØ KONFLIKTRÅDENE 1 1.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST KONFLIKTRÅDENE 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:3) RETTSVESEN MV per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 135 RÅDE KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:22 KONFLIKTRÅDET I ØSTFOLD 7 6.8
OSLO 301 OSLO KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:1 KONFLIKTRÅDENE SEKRETARIATET 13 13.0
OSLO 301 OSLO KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:11 KONFLIKTRÅDET I OSLO OG AKERSHUS 9 8.6
OSLO 301 OSLO STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 4:3:2:1 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 57 56.0
OSLO 301 OSLO RIKSADVOKATEN 4:3:5:1 DET NASJONALE STATSADVOKATEMBETET 7 7.0
OSLO 301 OSLO RIKSADVOKATEN 4:3:5:4 OSLO STATSADVOKATEMBETER 53 51.5
OSLO 301 OSLO RIKSADVOKATEN 4:3:5:5 RIKSADVOKATEN 17 17.0
OSLO 301 OSLO GENERALADVOKATEMBETET 4:3:6:1 GENERALADVOKATEN 3 2.4
OSLO 301 OSLO GENERALADVOKATEMBETET 4:3:6:3 KRIGSADVOKATENE I SØR-NORGE 2 2.0
HEDMARK 403 HAMAR STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 4:3:2:2 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 9 9.0
HEDMARK 403 HAMAR RIKSADVOKATEN 4:3:5:9 STATSADVOKATENE I HEDMARK OG OPPLAND 6 5.5
HEDMARK 427 ELVERUM KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:5 KONFLIKTRÅDET I HEDMARK 4 3.8
OPPLAND 502 GJØVIK KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:10 KONFLIKTRÅDET I OPPLAND 2 2.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:3 KONFLIKTRÅDET I BUSKERUD 4 3.5
VESTFOLD 701 BORRE KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:20 KONFLIKTRÅDET I VESTFOLD 4 4.0
TELEMARK 806 SKIEN KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:17 KONFLIKTRÅDET I TELEMARK 4 3.0
TELEMARK 806 SKIEN RIKSADVOKATEN 4:3:5:12 VESTFOLD OG TELEMARK STATSADVOKATEMBETER 8 7.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:2 KONFLIKTRÅDET I AGDER 4 4.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND RIKSADVOKATEN 4:3:5:7 STATSADVOKATEN I AGDER 10 8.4
ROGALAND 1103 STAVANGER KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:12 KONFLIKTRÅDET I ROGALAND 5 4.5
ROGALAND 1103 STAVANGER RIKSADVOKATEN 4:3:5:6 ROGALAND STATSADVOKATEMBETER 13 12.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:4 KONFLIKTRÅDET I HAUGALAND OG SUNHORDLAND 4 3.6
HORDALAND 1201 BERGEN KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:6 KONFLIKTRÅDET I HORDALAND 4 4.0
HORDALAND 1201 BERGEN RIKSADVOKATEN 4:3:5:2 HORDALAND STATSADVOKATEMBETER 11 10.5
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:14 KONFLIKTRÅDET I SOGN OG FJORDANE 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE RIKSADVOKATEN 4:3:5:3 MØRE OG ROMSDAL, SOGN OG FJORDANE STATSADVOKATEMBETER 7 6.8
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:15 KONFLIKTRÅDET I SUNNMØRE 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:8 KONFLIKTRÅDET I NORDMØRE OG ROMSDAL 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:16 KONFLIKTRÅDET I SØR-TRØNDELAG 7 6.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM RIKSADVOKATEN 4:3:5:11 TRØNDELAG STATSADVOKATEMBETER 8 8.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:9 KONFLIKTRÅDET I NORD-TRØNDELAG 3 3.0
NORDLAND 1804 BODØ KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:13 KONFLIKTRÅDET I SALTEN 3 3.0
NORDLAND 1804 BODØ RIKSADVOKATEN 4:3:5:10 STATSADVOKATENE I NORDLAND 7 6.5
NORDLAND 1804 BODØ GENERALADVOKATEMBETET 4:3:6:2 KRIGSADVOKATENE I NORD-NORGE 4 3.5
NORDLAND 1824 VEFSN KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:23 KONFLIKTRÅDET PÅ HELGELAND 3 3.0
NORDLAND 1865 VÅGAN KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:7 KONFLIKTRÅDET I MIDTRE HÅLOGALAND 2 2.0
TROMS 1902 TROMSØ KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:18 KONFLIKTRÅDET I TROMS 4 3.0
TROMS 1902 TROMSØ RIKSADVOKATEN 4:3:5:8 STATSADVOKATEN I TROMS OG FINNMARK 6 5.5
FINNMARK 2002 VARDØ KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 4:3:3:1 KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 66 60.5
FINNMARK 2003 VADSØ KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:21 KONFLIKTRÅDET I ØST-FINNMARK 1 1.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST KONFLIKTRÅDENE 4:3:1:19 KONFLIKTRÅDET I VEST-FINNMARK 1 1.0