(4:11) DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:11) DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 357 351.0 344 344.0 13 7.0
Kvinner 268 246.4 212 212.0 56 34.4
Totalt 625 597.4 556 556.0 69 41.4
(4:11) DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.4 0.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:11) DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 6 6.0
2 AKERSHUS 20 18.0
3 OSLO 28 27.5
4 HEDMARK 9 9.0
5 OPPLAND 55 50.0
6 BUSKERUD 8 7.5
7 VESTFOLD 297 289.0
8 TELEMARK 9 8.0
9 AUST-AGDER 6 5.1
10 VEST-AGDER 16 15.6
11 ROGALAND 13 11.0
12 HORDALAND 20 19.1
14 SOGN OG FJORDANE 6 6.0
15 MØRE OG ROMSDAL 6 6.0
16 SØR-TRØNDELAG 18 17.6
17 NORD-TRØNDELAG 7 7.0
18 NORDLAND 66 63.1
19 TROMS 21 20.5
20 FINNMARK 14 11.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:11) DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 6 6.0
AKERSHUS 220 ASKER 20 18.0
OSLO 301 OSLO 28 27.5
HEDMARK 403 HAMAR 9 9.0
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 55 50.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 8 7.5
VESTFOLD 704 TØNSBERG 290 282.6
VESTFOLD 709 LARVIK 7 6.4
TELEMARK 805 PORSGRUNN 9 8.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL 6 5.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 16 15.6
ROGALAND 1102 SANDNES 13 11.0
HORDALAND 1201 BERGEN 20 19.1
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 6 6.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 18 17.6
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 7 7.0
NORDLAND 1804 BODØ 11 10.5
NORDLAND 1852 TJELDSUND 55 52.6
TROMS 1902 TROMSØ 6 6.0
TROMS 1903 HARSTAD 15 14.5
FINNMARK 2002 VARDØ 1 1.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 4 3.2
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 9 7.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:11) DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 292 274.0
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 333 323.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:11) DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 6 6.0
2 AKERSHUS DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 20 18.0
3 OSLO DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 11 11.0
3 OSLO DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 17 16.5
4 HEDMARK DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 9 9.0
5 OPPLAND DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 55 50.0
6 BUSKERUD DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 8 7.5
7 VESTFOLD DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 290 282.6
7 VESTFOLD DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 7 6.4
8 TELEMARK DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 9 8.0
9 AUST-AGDER DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 6 5.1
10 VEST-AGDER DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 10 9.6
10 VEST-AGDER DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 6 6.0
11 ROGALAND DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 13 11.0
12 HORDALAND DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 9 8.1
12 HORDALAND DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 11 11.0
14 SOGN OG FJORDANE DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 6 6.0
15 MØRE OG ROMSDAL DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 6 6.0
16 SØR-TRØNDELAG DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 7 6.6
16 SØR-TRØNDELAG DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 11 11.0
17 NORD-TRØNDELAG DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 7 7.0
18 NORDLAND DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 66 63.1
19 TROMS DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 15 15.0
19 TROMS DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 6 5.5
20 FINNMARK DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 14 11.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:11) DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 105 SARPSBORG DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 6 6.0
AKERSHUS 220 ASKER DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 20 18.0
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 11 11.0
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 17 16.5
HEDMARK 403 HAMAR DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 9 9.0
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 55 50.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 8 7.5
VESTFOLD 704 TØNSBERG DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 290 282.6
VESTFOLD 709 LARVIK DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 7 6.4
TELEMARK 805 PORSGRUNN DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 9 8.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 6 5.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 10 9.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 6 6.0
ROGALAND 1102 SANDNES DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 13 11.0
HORDALAND 1201 BERGEN DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 9 8.1
HORDALAND 1201 BERGEN DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 11 11.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 6 6.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 7 6.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 11 11.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 7 7.0
NORDLAND 1804 BODØ DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 11 10.5
NORDLAND 1852 TJELDSUND DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 55 52.6
TROMS 1902 TROMSØ DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 6 6.0
TROMS 1903 HARSTAD DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 6 5.5
TROMS 1903 HARSTAD DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 9 9.0
FINNMARK 2002 VARDØ DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 1 1.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4 3.2
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 9 7.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:11) DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 105 SARPSBORG DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:28 ØSTFOLD SIVILFORSVARSDISTRIKT 6 6.0
AKERSHUS 220 ASKER DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:10 NASJONALT UTDANNINGSSENTER FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP NUSB 20 18.0
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 4:11:1:6 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE 11 11.0
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:17 OSLO OG AKERSHUS SIVILFORSVARSDISTRIKT 17 16.5
HEDMARK 403 HAMAR DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:5 HEDMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT 9 9.0
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:16 OPPLAND SIVILFORSVARSDISTRIKT 55 50.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:3 BUSKERUD SIVILFORSVARSDISTRIKT 8 7.5
VESTFOLD 704 TØNSBERG DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 4:11:1:1 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HOVEDKONTOR 290 282.6
VESTFOLD 709 LARVIK DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:25 VESTFOLD SIVILFORSVARSDISTRIKT 7 6.4
TELEMARK 805 PORSGRUNN DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:21 TELEMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT 9 8.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:2 AUST-AGDER SIVILFORSVARSDISTRIKT 6 5.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 4:11:1:4 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION SØR-NORGE 10 9.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:23 VEST-AGDER SIVILFORSVARSDISTRIKT 6 6.0
ROGALAND 1102 SANDNES DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:18 ROGALAND SIVILFORSVARDISTRIKT 13 11.0
HORDALAND 1201 BERGEN DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 4:11:1:5 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION VEST-NORGE 9 8.1
HORDALAND 1201 BERGEN DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:6 HORDALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT 11 11.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:19 SOGN OG FJORDANE SIVILFORSVARSDISTRIKT 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:8 MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSDISTRIKT 6 6.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 4:11:1:2 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION MIDT-NORGE 7 6.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:20 SØR-TRØNDELAG SIVILFORSVARDISTRIKT 11 11.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:14 NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT 7 7.0
NORDLAND 1804 BODØ DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:11 NORDLAND SIVILFORSVARSDISTRIKT 11 10.5
NORDLAND 1852 TJELDSUND DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:15 NORGES BRANNSKOLE 55 52.6
TROMS 1902 TROMSØ DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:22 TROMS SIVILFORSVARSDISTRIKT 6 6.0
TROMS 1903 HARSTAD DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 4:11:1:3 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION NORD-NORGE 6 5.5
TROMS 1903 HARSTAD DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:7 MIDTRE HÅLOGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT 9 9.0
FINNMARK 2002 VARDØ DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:27 ØST-FINNMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT AVDELING VARDØ 1 1.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:24 VEST-FINNMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT 4 3.2
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 4:11:2:26 ØST-FINNMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT 9 7.2