(42:8) UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (42:8) UNIVERSITETER OG HØGSKOLER i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 18606 14980.6 13171 13171.0 5435 1809.6
Kvinner 19005 16213.2 13575 13575.0 5430 2638.2
Totalt 37611 31193.8 26746 26746.0 10865 4447.8
(42:8) UNIVERSITETER OG HØGSKOLER sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
24.7 22.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:8) UNIVERSITETER OG HØGSKOLER per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 531 484.4
2 AKERSHUS 1502 1317.1
3 OSLO 10490 8673.5
4 HEDMARK 581 508.0
5 OPPLAND 727 604.5
6 BUSKERUD 368 317.9
7 VESTFOLD 510 453.0
8 TELEMARK 721 619.0
9 AUST-AGDER 132 114.5
10 VEST-AGDER 944 832.0
11 ROGALAND 1452 1248.0
12 HORDALAND 5695 4786.4
14 SOGN OG FJORDANE 351 304.5
15 MØRE OG ROMSDAL 774 666.0
16 SØR-TRØNDELAG 7748 5929.2
17 NORD-TRØNDELAG 475 438.2
18 NORDLAND 972 862.4
19 TROMS 3240 2681.5
20 FINNMARK 395 350.7
21 SVALBARD 3 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:8) UNIVERSITETER OG HØGSKOLER per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 331 306.5
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 200 177.9
AKERSHUS 214 ÅS 1220 1067.4
AKERSHUS 220 ASKER 1 0.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO 281 249.5
OSLO 301 OSLO 10490 8673.5
HEDMARK 403 HAMAR 217 190.5
HEDMARK 427 ELVERUM 241 215.9
HEDMARK 429 ÅMOT 75 57.7
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 48 43.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 368 315.8
OPPLAND 502 GJØVIK 359 288.6
BUSKERUD 602 DRAMMEN 162 142.1
BUSKERUD 604 KONGSBERG 114 104.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE 92 71.7
VESTFOLD 701 BORRE 510 453.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN 291 263.3
TELEMARK 807 NOTODDEN 219 183.6
TELEMARK 821 185 155.9
TELEMARK 834 VINJE 26 16.1
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 132 114.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 944 832.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 1297 1117.4
ROGALAND 1106 HAUGESUND 155 130.6
HORDALAND 1201 BERGEN 5516 4621.1
HORDALAND 1221 STORD 179 165.2
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 276 243.2
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 74 60.8
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 1 0.5
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 181 155.1
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 249 207.9
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 11 10.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 333 293.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 7748 5929.2
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 212 198.0
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 74 66.2
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 27 26.5
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 162 147.4
NORDLAND 1804 BODØ 597 526.9
NORDLAND 1805 NARVIK 207 181.3
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 13 10.4
NORDLAND 1828 NESNA 108 101.6
NORDLAND 1833 RANA 38 33.8
NORDLAND 1853 EVENES 1 0.9
NORDLAND 1866 HADSEL 8 7.5
TROMS 1902 TROMSØ 3076 2533.7
TROMS 1903 HARSTAD 134 120.9
TROMS 1924 MÅLSELV 29 26.2
TROMS 1939 STORFJORD 1 0.8
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 36 32.5
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 116 93.7
FINNMARK 2012 ALTA 234 216.9
FINNMARK 2021 KARASJOK 2 0.7
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 7 7.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 3 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (42:8) UNIVERSITETER OG HØGSKOLER, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
HØGSKOLEN I ØSTFOLD 531 484.4
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 1642 1453.2
HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 2026 1828.1
UNIVERSITETET I OSLO 7340 5977.7
ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO 164 126.1
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 244 186.4
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 255 211.8
NORGES MUSIKKHØGSKOLE 299 186.9
UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET 22 20.4
HØGSKOLEN I HEDMARK 581 508.0
HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 368 315.8
HØGSKOLEN I GJØVIK 359 288.6
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 878 770.9
UNIVERSITETET I STAVANGER 1316 1133.5
HØGSKOLEN I TELEMARK 702 602.9
UNIVERSITETET I AGDER 1076 946.6
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 334 295.9
UNIVERSITETET I BERGEN 4140 3435.7
HØGSKOLEN I BERGEN 845 742.2
KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 115 86.7
NORGES HANDELSHØYSKOLE 416 356.6
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 351 304.5
HØGSKOLEN I MOLDE 192 165.1
HØGSKOLEN I ÅLESUND 249 207.9
HØGSKULEN I VOLDA 333 293.0
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 6851 5135.8
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 897 793.5
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 475 438.2
UNIVERSITETET I NORDLAND 626 554.7
HØGSKOLEN I NARVIK 218 188.6
HØGSKOLEN I NESNA 131 121.7
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 3385 2818.1
HØGSKOLEN I HARSTD 134 120.9
SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 116 93.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (42:8) UNIVERSITETER OG HØGSKOLER, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD HØGSKOLEN I ØSTFOLD 531 484.4
2 AKERSHUS NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 1221 1067.6
2 AKERSHUS HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 281 249.5
3 OSLO UNIVERSITETET I OSLO 7340 5977.7
3 OSLO NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 421 385.6
3 OSLO HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 1745 1578.6
3 OSLO ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO 164 126.1
3 OSLO KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 244 186.4
3 OSLO NORGES IDRETTSHØGSKOLE 255 211.8
3 OSLO NORGES MUSIKKHØGSKOLE 299 186.9
3 OSLO UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET 22 20.4
4 HEDMARK HØGSKOLEN I HEDMARK 581 508.0
5 OPPLAND HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 368 315.8
5 OPPLAND HØGSKOLEN I GJØVIK 359 288.6
6 BUSKERUD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 368 317.9
7 VESTFOLD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 510 453.0
8 TELEMARK UNIVERSITETET I STAVANGER 19 16.1
8 TELEMARK HØGSKOLEN I TELEMARK 702 602.9
9 AUST-AGDER UNIVERSITETET I AGDER 132 114.5
10 VEST-AGDER UNIVERSITETET I AGDER 944 832.0
11 ROGALAND UNIVERSITETET I STAVANGER 1297 1117.4
11 ROGALAND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 155 130.6
12 HORDALAND UNIVERSITETET I BERGEN 4140 3435.7
12 HORDALAND HØGSKOLEN I BERGEN 845 742.2
12 HORDALAND KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 115 86.7
12 HORDALAND NORGES HANDELSHØYSKOLE 416 356.6
12 HORDALAND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 179 165.2
14 SOGN OG FJORDANE HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 351 304.5
15 MØRE OG ROMSDAL HØGSKOLEN I MOLDE 192 165.1
15 MØRE OG ROMSDAL HØGSKOLEN I ÅLESUND 249 207.9
15 MØRE OG ROMSDAL HØGSKULEN I VOLDA 333 293.0
16 SØR-TRØNDELAG NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 6851 5135.8
16 SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 897 793.5
17 NORD-TRØNDELAG HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 475 438.2
18 NORDLAND UNIVERSITETET I NORDLAND 626 554.7
18 NORDLAND HØGSKOLEN I NARVIK 214 185.1
18 NORDLAND HØGSKOLEN I NESNA 131 121.7
18 NORDLAND UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 1 0.9
19 TROMS UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 3106 2560.7
19 TROMS HØGSKOLEN I HARSTD 134 120.9
20 FINNMARK UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 275 253.5
20 FINNMARK SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 116 93.7
20 FINNMARK HØGSKOLEN I NARVIK 4 3.5
21 SVALBARD UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 3 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (42:8) UNIVERSITETER OG HØGSKOLER, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN HØGSKOLEN I ØSTFOLD 331 306.5
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD HØGSKOLEN I ØSTFOLD 200 177.9
AKERSHUS 214 ÅS NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 1220 1067.4
AKERSHUS 220 ASKER NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 1 0.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 281 249.5
OSLO 301 OSLO UNIVERSITETET I OSLO 7340 5977.7
OSLO 301 OSLO NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 421 385.6
OSLO 301 OSLO HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 1745 1578.6
OSLO 301 OSLO ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO 164 126.1
OSLO 301 OSLO KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 244 186.4
OSLO 301 OSLO NORGES IDRETTSHØGSKOLE 255 211.8
OSLO 301 OSLO NORGES MUSIKKHØGSKOLE 299 186.9
OSLO 301 OSLO UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET 22 20.4
HEDMARK 403 HAMAR HØGSKOLEN I HEDMARK 217 190.5
HEDMARK 427 ELVERUM HØGSKOLEN I HEDMARK 241 215.9
HEDMARK 429 ÅMOT HØGSKOLEN I HEDMARK 75 57.7
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL HØGSKOLEN I HEDMARK 48 43.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 368 315.8
OPPLAND 502 GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK 359 288.6
BUSKERUD 602 DRAMMEN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 162 142.1
BUSKERUD 604 KONGSBERG HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 114 104.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 92 71.7
VESTFOLD 701 BORRE HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 510 453.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN UNIVERSITETET I STAVANGER 19 16.1
TELEMARK 805 PORSGRUNN HØGSKOLEN I TELEMARK 272 247.2
TELEMARK 807 NOTODDEN HØGSKOLEN I TELEMARK 219 183.6
TELEMARK 821 HØGSKOLEN I TELEMARK 185 155.9
TELEMARK 834 VINJE HØGSKOLEN I TELEMARK 26 16.1
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD UNIVERSITETET I AGDER 132 114.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND UNIVERSITETET I AGDER 944 832.0
ROGALAND 1103 STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER 1297 1117.4
ROGALAND 1106 HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 155 130.6
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 4140 3435.7
HORDALAND 1201 BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN 845 742.2
HORDALAND 1201 BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 115 86.7
HORDALAND 1201 BERGEN NORGES HANDELSHØYSKOLE 416 356.6
HORDALAND 1221 STORD HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 179 165.2
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 276 243.2
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 74 60.8
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 1 0.5
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE HØGSKOLEN I MOLDE 181 155.1
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND HØGSKOLEN I ÅLESUND 249 207.9
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND HØGSKOLEN I MOLDE 11 10.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA HØGSKULEN I VOLDA 333 293.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 6851 5135.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 897 793.5
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 212 198.0
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 74 66.2
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 27 26.5
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 162 147.4
NORDLAND 1804 BODØ UNIVERSITETET I NORDLAND 590 523.1
NORDLAND 1804 BODØ HØGSKOLEN I NARVIK 7 3.8
NORDLAND 1805 NARVIK HØGSKOLEN I NARVIK 207 181.3
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG HØGSKOLEN I NESNA 13 10.4
NORDLAND 1828 NESNA HØGSKOLEN I NESNA 108 101.6
NORDLAND 1833 RANA UNIVERSITETET I NORDLAND 28 24.1
NORDLAND 1833 RANA HØGSKOLEN I NESNA 10 9.7
NORDLAND 1853 EVENES UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 1 0.9
NORDLAND 1866 HADSEL UNIVERSITETET I NORDLAND 8 7.5
TROMS 1902 TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 3076 2533.7
TROMS 1903 HARSTAD HØGSKOLEN I HARSTD 134 120.9
TROMS 1924 MÅLSELV UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 29 26.2
TROMS 1939 STORFJORD UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 1 0.8
FINNMARK 2004 HAMMERFEST UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 36 32.5
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 116 93.7
FINNMARK 2012 ALTA UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 230 213.4
FINNMARK 2012 ALTA HØGSKOLEN I NARVIK 4 3.5
FINNMARK 2021 KARASJOK UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 2 0.7
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 7 7.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 3 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:8) UNIVERSITETER OG HØGSKOLER per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN HØGSKOLEN I ØSTFOLD 42:8:22:1:2 HØGSKOLEN I ØSTFOLD HALDEN 331 306.5
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD HØGSKOLEN I ØSTFOLD 42:8:22:1:1 HØGSKOLEN I ØSTFOLD FREDRIKSTAD 200 177.9
AKERSHUS 214 ÅS NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 42:8:2:5:1 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS 1220 1067.4
AKERSHUS 220 ASKER NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 42:8:2:5:2 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) AVD DAL FORSØKSGÅRD 1 0.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 42:8:22:2:6 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED KJELLER 281 249.5
OSLO 301 OSLO UNIVERSITETET I OSLO 42:8:2:2:2 UNIVERSITETET I OSLO 7340 5977.7
OSLO 301 OSLO NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 42:8:2:5:4 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ADAMSTUEN 421 385.6
OSLO 301 OSLO HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 42:8:22:2:1 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED PILESTREDET 1619 1468.0
OSLO 301 OSLO HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 42:8:22:2:7 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HIOA) SENTER FOR OPPDRAGSFORSKNING ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTET (AFI) 38 33.2
OSLO 301 OSLO HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 42:8:22:2:8 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HIOA) SENTER FOR OPPDRAGSFORSKNING NOVA 88 77.4
OSLO 301 OSLO ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO 42:8:22:25:1 ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO 164 126.1
OSLO 301 OSLO KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 42:8:22:27:3 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO AVD FOR BALLETT, OPERA OG TEATER 244 186.4
OSLO 301 OSLO NORGES IDRETTSHØGSKOLE 42:8:22:29:1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE 255 211.8
OSLO 301 OSLO NORGES MUSIKKHØGSKOLE 42:8:22:30:1 NORGES MUSIKKHØGSKOLE 299 186.9
OSLO 301 OSLO UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET 42:8:3:1 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET 22 20.4
HEDMARK 403 HAMAR HØGSKOLEN I HEDMARK 42:8:22:4:3 HØGSKOLEN I HEDMARK AVD ANVENDT ØKOLOGI OG LANDBRUKSFAG STUDIESTAD BLÆSTAD 11 9.7
HEDMARK 403 HAMAR HØGSKOLEN I HEDMARK 42:8:22:4:4 HØGSKOLEN I HEDMARK AVD LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSK 206 180.8
HEDMARK 427 ELVERUM HØGSKOLEN I HEDMARK 42:8:22:4:2 HØGSKOLEN I HEDMARK AVD FOLKEHELSEFAG ELVERUM 137 119.0
HEDMARK 427 ELVERUM HØGSKOLEN I HEDMARK 42:8:22:4:7 HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEADMINISTRASJONEN 104 96.9
HEDMARK 429 ÅMOT HØGSKOLEN I HEDMARK 42:8:22:4:6 HØGSKOLEN I HEDMARK AVD ØKONOMI- OG LEDELSESFAG 75 57.7
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL HØGSKOLEN I HEDMARK 42:8:22:4:1 HØGSKOLEN I HEDMARK AVD ANVENDT ØKOLOGI OG LANDBRUKSFAG STUDIESTED EVENSTAD 48 43.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 42:8:22:5:1 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD DEN NORSKE FILMSKOLEN 30 20.6
OPPLAND 501 LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 42:8:22:5:2 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD FOR PEDAGOGIKK OG SOSIALFAG 94 82.1
OPPLAND 501 LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 42:8:22:5:3 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD FOR SAMFUNNSVITENSKAP 64 54.9
OPPLAND 501 LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 42:8:22:5:4 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSVIT 49 42.5
OPPLAND 501 LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 42:8:22:5:5 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD FOR TV-FAG 24 18.8
OPPLAND 501 LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 42:8:22:5:6 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER FELLESADMINISTRASJONEN 107 96.9
OPPLAND 502 GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK 42:8:22:6:1 HØGSKOLEN I GJØVIK AVD F TEKNOLOGI ØKONOMI OG LEDELSE 88 69.5
OPPLAND 502 GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK 42:8:22:6:2 HØGSKOLEN I GJØVIK AVD FOR HELSE OMSORG OG SYKEPLEIE 101 80.2
OPPLAND 502 GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK 42:8:22:6:3 HØGSKOLEN I GJØVIK AVD FOR INFORMATIKK OG MEDIETEKNIKK 98 71.8
OPPLAND 502 GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK 42:8:22:6:4 HØGSKOLEN I GJØVIK FELLESADMINISTRASJON 72 67.1
BUSKERUD 602 DRAMMEN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 42:8:22:32:1 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD AVD DRAMMEN 162 142.1
BUSKERUD 604 KONGSBERG HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 42:8:22:32:2 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD AVD KONGSBERG 114 104.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 42:8:22:32:3 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD AVD RINGERIKE 92 71.7
VESTFOLD 701 BORRE HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 42:8:22:32:4 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD AVD VESTFOLD 510 453.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN UNIVERSITETET I STAVANGER 42:8:2:3:4 UNIVERSITETET I STAVANGER LÆRINGSMILJØ OG ADFERDSFORSKNING AVD PORSGRUNN 19 16.1
TELEMARK 805 PORSGRUNN HØGSKOLEN I TELEMARK 42:8:22:9:4 HØGSKOLEN I TELEMARK PORSGRUNN 272 247.2
TELEMARK 807 NOTODDEN HØGSKOLEN I TELEMARK 42:8:22:9:3 HØGSKOLEN I TELEMARK NOTODDEN 219 183.6
TELEMARK 821 HØGSKOLEN I TELEMARK 42:8:22:9:1 HØGSKOLEN I TELEMARK BØ I TELEMARK 185 155.9
TELEMARK 834 VINJE HØGSKOLEN I TELEMARK 42:8:22:9:5 HØGSKOLEN I TELEMARK VINJE 26 16.1
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD UNIVERSITETET I AGDER 42:8:2:7:2 UNIVERSITETET I AGDER CAMPUS GRIMSTAD 132 114.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND UNIVERSITETET I AGDER 42:8:2:7:1 UNIVERSITETET I AGDER 944 832.0
ROGALAND 1103 STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER 42:8:2:3:1 UNIVERSITETET I STAVANGER 1161 1011.1
ROGALAND 1103 STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER 42:8:2:3:2 UNIVERSITETET I STAVANGER ARKEOLOGISK MUSEUM 72 66.4
ROGALAND 1103 STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER 42:8:2:3:3 UNIVERSITETET I STAVANGER INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS 64 39.9
ROGALAND 1106 HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 42:8:22:10:2 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND AVDELING FOR HELSEFAG HAUGESUND 42 33.2
ROGALAND 1106 HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 42:8:22:10:4 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND FELLESTJENESTER HAUGESUND 31 29.9
ROGALAND 1106 HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 42:8:22:10:6 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND TEKNISKE/ØKONOMISKE/MARITIME STUD 82 67.6
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:10 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 107 89.8
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:2 UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN 452 425.4
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:3 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETSMUSÉET I BERGEN 120 110.2
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:4 UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET 577 483.6
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:5 UNIVERSITETET I BERGEN DET JURIDISKE FAK 182 125.4
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:6 UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK 891 808.0
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:7 UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAULTET 1162 848.1
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:8 UNIVERSITETET I BERGEN DET PSYKOLOGISKE FAK 293 225.9
HORDALAND 1201 BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 42:8:2:4:9 UNIVERSITETET I BERGEN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAK 356 319.4
HORDALAND 1201 BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:11:1 HØGSKOLEN I BERGEN AVD FOR HELSE- OG SOSIALFAG 40 36.8
HORDALAND 1201 BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:11:2 HØGSKOLEN I BERGEN AVD FOR HELSE- OG SOSIALFAG 121 92.5
HORDALAND 1201 BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:11:3 HØGSKOLEN I BERGEN AVD FOR HELSE- OG SOSIALFAG 78 65.7
HORDALAND 1201 BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:11:4 HØGSKOLEN I BERGEN AVD FOR INGENIØRUTDANNING 213 188.3
HORDALAND 1201 BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:11:5 HØGSKOLEN I BERGEN AVD FOR LÆRERUTDANNING 247 219.9
HORDALAND 1201 BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:11:7 HØGSKOLEN I BERGEN SENTRALADMINISTRASJONEN 146 138.9
HORDALAND 1201 BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:26:12 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 16 12.2
HORDALAND 1201 BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:26:2 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 41 35.5
HORDALAND 1201 BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:26:4 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 36 24.1
HORDALAND 1201 BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:26:6 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 15 8.8
HORDALAND 1201 BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 42:8:22:26:9 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 7 6.1
HORDALAND 1201 BERGEN NORGES HANDELSHØYSKOLE 42:8:22:28:1 NORGES HANDELSHØYSKOLE 416 356.6
HORDALAND 1221 STORD HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 42:8:22:10:1 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND AVD FOR LÆRER- OG KULTURSTUDIER 86 80.2
HORDALAND 1221 STORD HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 42:8:22:10:3 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND AVDELING FOR HELSEFAG STORD 33 29.2
HORDALAND 1221 STORD HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 42:8:22:10:5 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND FELLESTJENESTER STORD 60 55.8
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 42:8:22:12:3 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE SOGNDAL 276 243.2
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 42:8:22:12:1 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE FØRDE 74 60.8
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 42:8:22:12:2 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE SANDANE 1 0.5
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE HØGSKOLEN I MOLDE 42:8:22:14:3 HØGSKOLEN I MOLDE AVD MOLDE 181 155.1
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND HØGSKOLEN I ÅLESUND 42:8:22:16:1 HØGSKOLEN I ÅLESUND 249 207.9
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND HØGSKOLEN I MOLDE 42:8:22:14:4 HØGSKOLEN I MOLDE AVD KRISTIANSUND 11 10.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA HØGSKULEN I VOLDA 42:8:22:13:1 HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR HUMANISTISKE FAG OG LÆRERUT 97 84.4
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA HØGSKULEN I VOLDA 42:8:22:13:2 HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR KULTURFAG 50 43.8
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA HØGSKULEN I VOLDA 42:8:22:13:3 HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR MEDIEFAG 37 30.9
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA HØGSKULEN I VOLDA 42:8:22:13:4 HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR SAMFUNNSFAG OG HISTORIE 58 50.9
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA HØGSKULEN I VOLDA 42:8:22:13:5 HØGSKULEN I VOLDA FELLESADMINISTRASJONEN 91 83.1
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:1 NTNU BIBSYS 42 40.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:10 NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 123 111.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:11 NTNU VITENSKAPSMUSEET 123 112.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:2 NTNU DET HUMANISTISKE FAKULTET 474 406.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:3 NTNU DET MEDISINSKE FAKULTET 1224 853.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:4 NTNU FAK FOR ARKITEKTUR OG BILLEDKUNST 171 124.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:5 NTNU FAK FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKN 1150 820.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:6 NTNU FAK FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI 843 674.7
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:7 NTNU FAK FOR TEKNOLOGI, MATEMATIKK, ELEK 999 600.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:8 NTNU FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 760 599.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 42:8:2:6:9 NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN 942 791.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 42:8:22:15:1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD FOR HELSE- OG SOSIALFAG 126 106.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 42:8:22:15:2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING 40 35.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 42:8:22:15:3 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING 153 137.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 42:8:22:15:4 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD FOR SYKEPLEIE 96 87.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 42:8:22:15:5 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD FOR TEKNOLOGI 188 171.3
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 42:8:22:15:6 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM 85 57.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 42:8:22:15:7 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEADMINISTRASJONEN 209 197.5
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 42:8:22:17:1 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG ADMINISTRASJONEN 141 131.7
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 42:8:22:17:4 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG STEINKJER 71 66.3
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 42:8:22:17:3 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG NAMSOS 74 66.2
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 42:8:22:17:5 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG STJØRDAL 27 26.5
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 42:8:22:17:2 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER 162 147.4
NORDLAND 1804 BODØ UNIVERSITETET I NORDLAND 42:8:2:9:10 UNIVERSITETET I NORDLAND PROFESJONSHØGSKOLEN 163 141.6
NORDLAND 1804 BODØ UNIVERSITETET I NORDLAND 42:8:2:9:4 UNIVERSITETET I NORDLAND FAK FOR BIOVITENSK OG AKVAKULTUR 82 75.9
NORDLAND 1804 BODØ UNIVERSITETET I NORDLAND 42:8:2:9:5 UNIVERSITETET I NORDLAND FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 102 90.2
NORDLAND 1804 BODØ UNIVERSITETET I NORDLAND 42:8:2:9:6 UNIVERSITETET I NORDLAND FELLESADMINISTRASJONEN 136 129.2
NORDLAND 1804 BODØ UNIVERSITETET I NORDLAND 42:8:2:9:8 UNIVERSITETET I NORDLAND HANDELSHØGSKOLEN 107 86.3
NORDLAND 1804 BODØ HØGSKOLEN I NARVIK 42:8:22:22:3 HØGSKOLEN I NARVIK FORKURS FOR INGENIØR OG MARITIM UTD 7 3.8
NORDLAND 1805 NARVIK HØGSKOLEN I NARVIK 42:8:22:22:1 HØGSKOLEN I NARVIK 207 181.3
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG HØGSKOLEN I NESNA 42:8:22:20:3 HØGSKOLEN I NESNA STUDIESTED SANDNESSJØEN 13 10.4
NORDLAND 1828 NESNA HØGSKOLEN I NESNA 42:8:22:20:1 HØGSKOLEN I NESNA 108 101.6
NORDLAND 1833 RANA UNIVERSITETET I NORDLAND 42:8:2:9:9 UNIVERSITETET I NORDLAND HELGELAND 28 24.1
NORDLAND 1833 RANA HØGSKOLEN I NESNA 42:8:22:20:2 HØGSKOLEN I NESNA STUDIESTED MO I RANA 10 9.7
NORDLAND 1853 EVENES UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:8 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SENT FOR SAMISK HELSEFORSKN EVENES 1 0.9
NORDLAND 1866 HADSEL UNIVERSITETET I NORDLAND 42:8:2:9:11 UNIVERSITETET I NORDLAND VESTERÅLEN 8 7.5
TROMS 1902 TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:1 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ 3072 2529.7
TROMS 1902 TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:3 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET EISCAT RAMFJORDMOEN FORSKNINGSSTASJ 4 4.0
TROMS 1903 HARSTAD HØGSKOLEN I HARSTD 42:8:22:21:1 HØGSKOLEN I HARSTD 134 120.9
TROMS 1924 MÅLSELV UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:5 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET LUFTFART UTSA 21 19.1
TROMS 1924 MÅLSELV UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:6 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET REG SENTRAL FOR HISTORISKE DATA 8 7.1
TROMS 1939 STORFJORD UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:10 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SKIBOTN FELTSTASJON 1 0.8
FINNMARK 2004 HAMMERFEST UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:12 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS HAMMERFEST 36 32.5
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 42:8:22:24:2 SAMISK HØGSKOLE 116 93.7
FINNMARK 2012 ALTA UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:11 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS ALTA 230 213.4
FINNMARK 2012 ALTA HØGSKOLEN I NARVIK 42:8:22:22:2 HØGSKOLEN I NARVIK ALTA 4 3.5
FINNMARK 2021 KARASJOK UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:7 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SENT FOR SAMISK HELSEFORSK KARASJOK 2 0.7
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:13 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS KIRKENES 2 2.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:2 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET BARENTSINSTITUTTET 5 5.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 42:8:2:8:4 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET EISCAT SVALBARD 3 3.0