(42:2) UTDANNINGSDIREKTORATET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (42:2) UTDANNINGSDIREKTORATET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 367 345.1 318 318.0 49 27.1
Kvinner 880 806.1 689 689.0 191 117.1
Totalt 1247 1151.2 1007 1007.0 240 144.2
(42:2) UTDANNINGSDIREKTORATET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.8 0.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:2) UTDANNINGSDIREKTORATET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 603 569.7
4 HEDMARK 1 1.0
5 OPPLAND 29 28.1
6 BUSKERUD 1 1.0
7 VESTFOLD 43 38.6
9 AUST-AGDER 3 3.0
10 VEST-AGDER 24 22.2
11 ROGALAND 10 9.6
12 HORDALAND 112 101.9
14 SOGN OG FJORDANE 12 11.3
15 MØRE OG ROMSDAL 22 21.2
16 SØR-TRØNDELAG 188 167.7
17 NORD-TRØNDELAG 14 11.9
18 NORDLAND 33 29.5
19 TROMS 19 17.1
20 FINNMARK 133 117.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:2) UTDANNINGSDIREKTORATET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 603 569.7
HEDMARK 403 HAMAR 1 1.0
OPPLAND 502 GJØVIK 29 28.1
BUSKERUD 623 MODUM 1 1.0
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 43 38.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL 3 3.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 24 22.2
ROGALAND 1103 STAVANGER 10 9.6
HORDALAND 1201 BERGEN 112 101.9
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 11 10.3
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 22 21.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 145 129.7
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 43 38.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 14 11.9
NORDLAND 1804 BODØ 10 9.8
NORDLAND 1812 SØMNA 2 2.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 20 16.6
NORDLAND 1870 SORTLAND 1 1.0
TROMS 1902 TROMSØ 16 14.1
TROMS 1942 NORDREISA 3 3.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 1 1.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 60 52.4
FINNMARK 2012 ALTA 15 13.3
FINNMARK 2020 PORSANGER 3 3.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 54 47.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (42:2) UTDANNINGSDIREKTORATET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
UTDANNINGSDIREKTORATET 309 299.1
STATPED 806 737.4
SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE 20 16.6
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 112 98.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (42:2) UTDANNINGSDIREKTORATET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO UTDANNINGSDIREKTORATET 286 276.9
3 OSLO STATPED 317 292.8
4 HEDMARK UTDANNINGSDIREKTORATET 1 1.0
5 OPPLAND STATPED 29 28.1
6 BUSKERUD STATPED 1 1.0
7 VESTFOLD STATPED 43 38.6
9 AUST-AGDER STATPED 3 3.0
10 VEST-AGDER STATPED 24 22.2
11 ROGALAND STATPED 10 9.6
12 HORDALAND STATPED 112 101.9
14 SOGN OG FJORDANE STATPED 12 11.3
15 MØRE OG ROMSDAL UTDANNINGSDIREKTORATET 22 21.2
16 SØR-TRØNDELAG STATPED 188 167.7
17 NORD-TRØNDELAG STATPED 14 11.9
18 NORDLAND STATPED 13 12.8
18 NORDLAND SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE 20 16.6
19 TROMS STATPED 19 17.1
20 FINNMARK STATPED 21 19.3
20 FINNMARK DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 112 98.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (42:2) UTDANNINGSDIREKTORATET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO UTDANNINGSDIREKTORATET 286 276.9
OSLO 301 OSLO STATPED 317 292.8
HEDMARK 403 HAMAR UTDANNINGSDIREKTORATET 1 1.0
OPPLAND 502 GJØVIK STATPED 29 28.1
BUSKERUD 623 MODUM STATPED 1 1.0
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND STATPED 43 38.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL STATPED 3 3.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND STATPED 24 22.2
ROGALAND 1103 STAVANGER STATPED 10 9.6
HORDALAND 1201 BERGEN STATPED 112 101.9
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE STATPED 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN STATPED 11 10.3
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE UTDANNINGSDIREKTORATET 22 21.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATPED 145 129.7
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS STATPED 43 38.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER STATPED 14 11.9
NORDLAND 1804 BODØ STATPED 10 9.8
NORDLAND 1812 SØMNA STATPED 2 2.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE 20 16.6
NORDLAND 1870 SORTLAND STATPED 1 1.0
TROMS 1902 TROMSØ STATPED 16 14.1
TROMS 1942 NORDREISA STATPED 3 3.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST STATPED 1 1.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO STATPED 2 2.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 58 50.4
FINNMARK 2012 ALTA STATPED 15 13.3
FINNMARK 2020 PORSANGER STATPED 3 3.0
FINNMARK 2021 KARASJOK DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 54 47.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:2) UTDANNINGSDIREKTORATET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO UTDANNINGSDIREKTORATET 42:2:1:2 UTDANNINGSDIREKTORATET AVD HOVEDKONTOR OSLO 286 276.9
OSLO 301 OSLO STATPED 42:2:12:2 STATPED HOVEDKONTOR 35 34.8
OSLO 301 OSLO STATPED 42:2:12:22 STATPED OSLO AVD BREDTVETVEIEN 79 72.6
OSLO 301 OSLO STATPED 42:2:12:23 STATPED OSLO AVD GAMLE HOVSETERVEI 96 85.7
OSLO 301 OSLO STATPED 42:2:12:24 STATPED OSLO AVD SKOLE 35 32.5
OSLO 301 OSLO STATPED 42:2:12:25 STATPED OSLO REGION SØRØST 72 67.2
HEDMARK 403 HAMAR UTDANNINGSDIREKTORATET 42:2:1:1 UTDANNINGSDIREKTORATET AVD HAMAR 1 1.0
OPPLAND 502 GJØVIK STATPED 42:2:12:9 STATPED GJØVIK 29 28.1
BUSKERUD 623 MODUM STATPED 42:2:12:35 STATPED VIKERSUND 1 1.0
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND STATPED 42:2:12:14 STATPED HOLMESTRAND 43 38.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL STATPED 42:2:12:6 STATPED BJORBEKK 3 3.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND STATPED 42:2:12:16 STATPED KRISTIANSAND 24 22.2
ROGALAND 1103 STAVANGER STATPED 42:2:12:30 STATPED STAVANGER 10 9.6
HORDALAND 1201 BERGEN STATPED 42:2:12:3 STATPED HUNSTAD SKOLE 31 27.4
HORDALAND 1201 BERGEN STATPED 42:2:12:5 STATPED BERGEN REGIONKONTOR VEST 81 74.5
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE STATPED 42:2:12:8 STATPED FØRDE 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN STATPED 42:2:12:28 STATPED SANDANE 11 10.3
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE UTDANNINGSDIREKTORATET 42:2:1:3 UTDANNINGSDIREKTORATET AVD MOLDE 22 21.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATPED 42:2:12:13 STATPED HEIMDAL REGION MIDT 145 129.7
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS STATPED 42:2:12:20 STATPED MELHUS 43 38.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER STATPED 42:2:12:18 STATPED LEVANGER 14 11.9
NORDLAND 1804 BODØ STATPED 42:2:12:7 STATPED BODØ 10 9.8
NORDLAND 1812 SØMNA STATPED 42:2:12:32 STATPED SØMNA 2 2.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE 42:2:3:1 SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE 20 16.6
NORDLAND 1870 SORTLAND STATPED 42:2:12:29 STATPED SORTLAND 1 1.0
TROMS 1902 TROMSØ STATPED 42:2:12:34 STATPED TROMSØ REGIONKONTOR NORD 16 14.1
TROMS 1942 NORDREISA STATPED 42:2:12:31 STATPED STORSLETT 3 3.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST STATPED 42:2:12:11 STATPED HAMMERFEST 1 1.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO STATPED 42:2:12:15 STATPED KAUTOKEINO 2 2.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 42:2:2:2 SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO 58 50.4
FINNMARK 2012 ALTA STATPED 42:2:12:4 STATPED ALTA 15 13.3
FINNMARK 2020 PORSANGER STATPED 42:2:12:17 STATPED LAKSELV 3 3.0
FINNMARK 2021 KARASJOK DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 42:2:2:1 SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE KARASJOK 54 47.7