(39:23) HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (39:23) HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 123 112.8 105 105.0 18 7.8
Kvinner 474 425.4 329 329.0 145 96.4
Totalt 597 538.2 434 434.0 163 104.2
(39:23) HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.4 0.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (39:23) HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 25 23.1
3 OSLO 168 149.4
7 VESTFOLD 245 225.2
11 ROGALAND 118 102.3
15 MØRE OG ROMSDAL 40 37.5
18 NORDLAND 1 0.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (39:23) HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 25 23.1
OSLO 301 OSLO 168 149.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG 245 225.2
ROGALAND 1124 SOLA 118 102.3
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 40 37.5
NORDLAND 1833 RANA 1 0.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (39:23) HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 597 538.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (39:23) HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 25 23.1
3 OSLO HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 168 149.4
7 VESTFOLD HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 245 225.2
11 ROGALAND HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 118 102.3
15 MØRE OG ROMSDAL HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 40 37.5
18 NORDLAND HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 1 0.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (39:23) HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 25 23.1
OSLO 301 OSLO HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 168 149.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 245 225.2
ROGALAND 1124 SOLA HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 118 102.3
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 40 37.5
NORDLAND 1833 RANA HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 1 0.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (39:23) HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 39:23:31 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN FREDRIKSTAD 25 23.1
OSLO 301 OSLO HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 39:23:18 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN OSLO 168 149.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 39:23:24 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN TØNSBERG 245 225.2
ROGALAND 1124 SOLA HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 39:23:27 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN SOLA 118 102.3
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 39:23:35 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN ØRSTA 40 37.5
NORDLAND 1833 RANA HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 39:23:15 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN RANA 1 0.8