(35:9) REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (35:9) REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 236 233.0 229 229.0 7 4.0
Kvinner 326 304.7 257 257.0 69 47.7
Totalt 562 537.7 486 486.0 76 51.7
(35:9) REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.4 0.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (35:9) REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 20 19.0
18 NORDLAND 542 518.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (35:9) REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 20 19.0
NORDLAND 1805 NARVIK 19 18.7
NORDLAND 1813 BRØNNØY 523 500.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (35:9) REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 562 537.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (35:9) REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 20 19.0
18 NORDLAND REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 542 518.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (35:9) REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 20 19.0
NORDLAND 1805 NARVIK REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 19 18.7
NORDLAND 1813 BRØNNØY REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 523 500.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (35:9) REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 35:9:2 BRØNNØYSUNDREGISTRENE OSLOKONTORET 20 19.0
NORDLAND 1805 NARVIK REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 35:9:3 BRØNNØYSUNDREGISTRENE BEDRIFTSVEILEDNING 19 18.7
NORDLAND 1813 BRØNNØY REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 35:9:1 BRØNNØYSUNDREGISTRENE HAVNEGATA 397 380.6
NORDLAND 1813 BRØNNØY REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 35:9:4 BRØNNØYSUNDREGISTRENE SALHUSKONTORET 126 119.4