(35:14) FISKERIADMINISTRASJON

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (35:14) FISKERIADMINISTRASJON i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 259 250.0 239 239.0 20 11.0
Kvinner 217 199.8 169 169.0 48 30.8
Totalt 476 449.8 408 408.0 68 41.8
(35:14) FISKERIADMINISTRASJON sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.3 0.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (35:14) FISKERIADMINISTRASJON per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 5 4.1
10 VEST-AGDER 4 3.6
11 ROGALAND 30 27.5
12 HORDALAND 234 224.2
14 SOGN OG FJORDANE 24 21.3
15 MØRE OG ROMSDAL 35 33.3
16 SØR-TRØNDELAG 16 13.1
17 NORD-TRØNDELAG 2 2.0
18 NORDLAND 41 38.6
19 TROMS 53 50.9
20 FINNMARK 32 31.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (35:14) FISKERIADMINISTRASJON per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 5 4.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 4 3.6
ROGALAND 1101 EIGERSUND 18 17.4
ROGALAND 1149 KARMØY 12 10.1
HORDALAND 1201 BERGEN 234 224.2
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 24 21.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 26 24.6
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 6 5.8
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 3 2.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 15 12.1
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 2 2.0
NORDLAND 1804 BODØ 15 14.6
NORDLAND 1813 BRØNNØY 2 2.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 3 2.6
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 6 5.6
NORDLAND 1865 VÅGAN 7 5.8
NORDLAND 1870 SORTLAND 8 8.0
TROMS 1902 TROMSØ 44 43.6
TROMS 1931 LENVIK 6 5.2
TROMS 1941 SKJERVØY 3 2.1
FINNMARK 2002 VARDØ 1 1.0
FINNMARK 2003 VADSØ 19 19.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 4 3.2
FINNMARK 2018 MÅSØY 2 2.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP 4 4.0
FINNMARK 2022 LEBESBY 1 1.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (35:14) FISKERIADMINISTRASJON, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 39 35.2
FISKERIDIREKTORATET 219 210.6
FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 39 34.9
FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 35 33.3
FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 18 15.1
FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 41 38.6
FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 53 50.9
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 32 31.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (35:14) FISKERIADMINISTRASJON, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 5 4.1
10 VEST-AGDER FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 4 3.6
11 ROGALAND FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 30 27.5
12 HORDALAND FISKERIDIREKTORATET 219 210.6
12 HORDALAND FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 15 13.6
14 SOGN OG FJORDANE FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 24 21.3
15 MØRE OG ROMSDAL FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 35 33.3
16 SØR-TRØNDELAG FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 16 13.1
17 NORD-TRØNDELAG FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 2 2.0
18 NORDLAND FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 41 38.6
19 TROMS FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 53 50.9
20 FINNMARK FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 32 31.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (35:14) FISKERIADMINISTRASJON, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 5 4.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 4 3.6
ROGALAND 1101 EIGERSUND FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 18 17.4
ROGALAND 1149 KARMØY FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 12 10.1
HORDALAND 1201 BERGEN FISKERIDIREKTORATET 219 210.6
HORDALAND 1201 BERGEN FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 15 13.6
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 24 21.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 26 24.6
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 6 5.8
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 3 2.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 15 12.1
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 2 2.0
NORDLAND 1804 BODØ FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 15 14.6
NORDLAND 1813 BRØNNØY FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 2 2.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 3 2.6
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 6 5.6
NORDLAND 1865 VÅGAN FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 7 5.8
NORDLAND 1870 SORTLAND FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 8 8.0
TROMS 1902 TROMSØ FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 44 43.6
TROMS 1931 LENVIK FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 6 5.2
TROMS 1941 SKJERVØY FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 3 2.1
FINNMARK 2002 VARDØ FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 1 1.0
FINNMARK 2003 VADSØ FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 19 19.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 4 3.2
FINNMARK 2018 MÅSØY FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 2 2.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 4 4.0
FINNMARK 2022 LEBESBY FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 1 1.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (35:14) FISKERIADMINISTRASJON per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 35:14:2:1 FISKERIKONTORET FREDRIKSTAD 5 4.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 35:14:2:3 FISKERIKONTORET KRISTIANSAND 4 3.6
ROGALAND 1101 EIGERSUND FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 35:14:2:4 REGIONKONTORET EGERSUND 18 17.4
ROGALAND 1149 KARMØY FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 35:14:2:2 FISKERIKONTORET KOPERVIK 12 10.1
HORDALAND 1201 BERGEN FISKERIDIREKTORATET 35:14:1:1 FISKERIDIREKTORATET 219 210.6
HORDALAND 1201 BERGEN FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 35:14:3:1 FISKERIKONTORET BERGEN 15 13.6
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 35:14:3:4 REGIONKONTORET MÅLØY 24 21.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 35:14:4:3 REGIONKONTORET ÅLESUND 26 24.6
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 35:14:4:2 FISKERIKONTORET KRISTIANSUND 6 5.8
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 35:14:4:1 FISKERIKONTORET FOSNAVÅG 3 2.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 35:14:5:3 REGIONKONTORET TRONDHEIM 15 12.1
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 35:14:5:2 FISKERIKONTORET SISTRANDA 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 35:14:5:1 FISKERIKONTORET RØRVIK 2 2.0
NORDLAND 1804 BODØ FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 35:14:6:6 REGIONKONTORET BODØ 15 14.6
NORDLAND 1813 BRØNNØY FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 35:14:6:2 FISKERIKONTORET BRØNNØYSUND 2 2.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 35:14:6:3 FISKERIKONTORET SANDNESSJØEN 3 2.6
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 35:14:6:1 FISKEKONTORET LEKNES 6 5.6
NORDLAND 1865 VÅGAN FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 35:14:6:5 FISKERIKONTORET SVOLVÆR 7 5.8
NORDLAND 1870 SORTLAND FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 35:14:6:4 FISKERIKONTORET SORTLAND 8 8.0
TROMS 1902 TROMSØ FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 35:14:7:3 REGIONKONTORET TROMSØ 44 43.6
TROMS 1931 LENVIK FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 35:14:7:2 FISKERIKONTORET FINNSNES 6 5.2
TROMS 1941 SKJERVØY FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 35:14:7:1 FISKERIKONORET SKJERVØY 3 2.1
FINNMARK 2002 VARDØ FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 35:14:8:6 FISKERIKONTORET VARDØ 1 1.0
FINNMARK 2003 VADSØ FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 35:14:8:7 REGIONKONTORET VADSØ 19 19.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 35:14:8:2 FISKERIKONTORET HAMMERFEST 4 3.2
FINNMARK 2018 MÅSØY FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 35:14:8:3 FISKERIKONTORET HAVØYSUND 2 2.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 35:14:8:4 FISKERIKONTORET HONNINGSVÅG 4 4.0
FINNMARK 2022 LEBESBY FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 35:14:8:5 FISKERIKONTORET KJØLLEFJORD 1 1.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 35:14:8:1 FISKERIKONTORET BÅTSFJORD 1 1.0