(35:10) SJØFARTSDIREKTORATET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (35:10) SJØFARTSDIREKTORATET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 207 205.4 203 203.0 4 2.4
Kvinner 123 118.6 109 109.0 14 9.6
Totalt 330 324.0 312 312.0 18 12.0
(35:10) SJØFARTSDIREKTORATET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.2 0.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (35:10) SJØFARTSDIREKTORATET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 9 8.6
7 VESTFOLD 5 5.0
10 VEST-AGDER 6 5.8
11 ROGALAND 221 217.0
12 HORDALAND 34 34.0
14 SOGN OG FJORDANE 5 5.0
15 MØRE OG ROMSDAL 17 17.0
16 SØR-TRØNDELAG 3 3.0
17 NORD-TRØNDELAG 4 3.0
18 NORDLAND 15 14.8
19 TROMS 8 8.0
20 FINNMARK 3 2.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (35:10) SJØFARTSDIREKTORATET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 9 8.6
VESTFOLD 709 LARVIK 5 5.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 6 5.8
ROGALAND 1103 STAVANGER 5 5.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND 216 212.0
HORDALAND 1201 BERGEN 34 34.0
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 5 5.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 11 11.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 6 6.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 4 3.0
NORDLAND 1804 BODØ 5 5.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 4 3.8
NORDLAND 1865 VÅGAN 6 6.0
TROMS 1902 TROMSØ 4 4.0
TROMS 1903 HARSTAD 4 4.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 3 2.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (35:10) SJØFARTSDIREKTORATET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
SJØFARTSDIREKTORATET 330 324.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (35:10) SJØFARTSDIREKTORATET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO SJØFARTSDIREKTORATET 9 8.6
7 VESTFOLD SJØFARTSDIREKTORATET 5 5.0
10 VEST-AGDER SJØFARTSDIREKTORATET 6 5.8
11 ROGALAND SJØFARTSDIREKTORATET 221 217.0
12 HORDALAND SJØFARTSDIREKTORATET 34 34.0
14 SOGN OG FJORDANE SJØFARTSDIREKTORATET 5 5.0
15 MØRE OG ROMSDAL SJØFARTSDIREKTORATET 17 17.0
16 SØR-TRØNDELAG SJØFARTSDIREKTORATET 3 3.0
17 NORD-TRØNDELAG SJØFARTSDIREKTORATET 4 3.0
18 NORDLAND SJØFARTSDIREKTORATET 15 14.8
19 TROMS SJØFARTSDIREKTORATET 8 8.0
20 FINNMARK SJØFARTSDIREKTORATET 3 2.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (35:10) SJØFARTSDIREKTORATET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO SJØFARTSDIREKTORATET 9 8.6
VESTFOLD 709 LARVIK SJØFARTSDIREKTORATET 5 5.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND SJØFARTSDIREKTORATET 6 5.8
ROGALAND 1103 STAVANGER SJØFARTSDIREKTORATET 5 5.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND SJØFARTSDIREKTORATET 216 212.0
HORDALAND 1201 BERGEN SJØFARTSDIREKTORATET 34 34.0
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA SJØFARTSDIREKTORATET 5 5.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND SJØFARTSDIREKTORATET 11 11.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND SJØFARTSDIREKTORATET 6 6.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SJØFARTSDIREKTORATET 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA SJØFARTSDIREKTORATET 4 3.0
NORDLAND 1804 BODØ SJØFARTSDIREKTORATET 5 5.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG SJØFARTSDIREKTORATET 4 3.8
NORDLAND 1865 VÅGAN SJØFARTSDIREKTORATET 6 6.0
TROMS 1902 TROMSØ SJØFARTSDIREKTORATET 4 4.0
TROMS 1903 HARSTAD SJØFARTSDIREKTORATET 4 4.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST SJØFARTSDIREKTORATET 3 2.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (35:10) SJØFARTSDIREKTORATET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:11 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON OSLO 9 8.6
VESTFOLD 709 LARVIK SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:10 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON LARVIK 5 5.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:8 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON KRISTIANSAND 6 5.8
ROGALAND 1103 STAVANGER SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:14 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON STAVANGER 5 5.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:1 SJØFARTSDIREKTORATET HOVEDKONTORET 209 205.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:7 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON HAUGESUND 7 7.0
HORDALAND 1201 BERGEN SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:19 SKIPSREGISTRENE 22 22.0
HORDALAND 1201 BERGEN SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:2 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON BERGEN 12 12.0
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:4 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON FLORØ 5 5.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:18 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON ÅLESUND 11 11.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:9 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON KRISTIANSUND N 6 6.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:17 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON TRONDHEIM 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:12 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON RØRVIK 4 3.0
NORDLAND 1804 BODØ SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:3 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON BODØ 5 5.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:13 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON SANDNESSJØEN 4 3.8
NORDLAND 1865 VÅGAN SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:15 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON SVOLVÆR 6 6.0
TROMS 1902 TROMSØ SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:16 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON TROMSØ 4 4.0
TROMS 1903 HARSTAD SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:6 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON HARSTAD 4 4.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST SJØFARTSDIREKTORATET 35:10:5 SJØFARTSDIREKTORATET STASJON HAMMERFEST 3 2.8