(34:4) NORSK POLARINSTITUTT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (34:4) NORSK POLARINSTITUTT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 93 91.2 90 90.0 3 1.2
Kvinner 60 57.7 53 53.0 7 4.7
Totalt 153 148.9 143 143.0 10 5.9
(34:4) NORSK POLARINSTITUTT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.1 0.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (34:4) NORSK POLARINSTITUTT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
19 TROMS 134 130.7
21 SVALBARD 13 12.2
22 JAN MAYEN 6 6.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (34:4) NORSK POLARINSTITUTT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
TROMS 1902 TROMSØ 134 130.7
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 9 9.0
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND 4 3.2
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN 6 6.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (34:4) NORSK POLARINSTITUTT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
NORSK POLARINSTITUTT 153 148.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (34:4) NORSK POLARINSTITUTT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
19 TROMS NORSK POLARINSTITUTT 134 130.7
21 SVALBARD NORSK POLARINSTITUTT 13 12.2
22 JAN MAYEN NORSK POLARINSTITUTT 6 6.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (34:4) NORSK POLARINSTITUTT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
TROMS 1902 TROMSØ NORSK POLARINSTITUTT 134 130.7
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN NORSK POLARINSTITUTT 9 9.0
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND NORSK POLARINSTITUTT 4 3.2
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN NORSK POLARINSTITUTT 6 6.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (34:4) NORSK POLARINSTITUTT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
TROMS 1902 TROMSØ NORSK POLARINSTITUTT 34:4:4 NORSK POLARINSTITUTT TROMSØ 134 130.7
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN NORSK POLARINSTITUTT 34:4:2 NORSK POLARINSTITUTT LONGYEARBYEN 9 9.0
SVALBARD 2112 NY-ÅLESUND NORSK POLARINSTITUTT 34:4:3 NORSK POLARINSTITUTT NY-ÅLESUND 4 3.2
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN NORSK POLARINSTITUTT 34:4:1 NORSK POLARINSTITUTT ANTARKTISK 6 6.0