(24:6) NORSK AKKREDITERING

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (24:6) NORSK AKKREDITERING i 2013
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 8 8.0 8 8.0
Kvinner 16 15.4 13 13.0 3 2.4
Totalt 24 23.4 21 21.0 3 2.4
(24:6) NORSK AKKREDITERING sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2013
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.0 0.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (24:6) NORSK AKKREDITERING per fylke, år 2013
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
2 AKERSHUS 24 23.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (24:6) NORSK AKKREDITERING per kommune, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
AKERSHUS 231 SKEDSMO 24 23.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (24:6) NORSK AKKREDITERING, år 2013
Etat Ansatte Årsverk
NORSK AKKREDITERING 24 23.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (24:6) NORSK AKKREDITERING, år 2013
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
2 AKERSHUS NORSK AKKREDITERING 24 23.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (24:6) NORSK AKKREDITERING, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
AKERSHUS 231 SKEDSMO NORSK AKKREDITERING 24 23.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (24:6) NORSK AKKREDITERING per arbeidssted, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
AKERSHUS 231 SKEDSMO NORSK AKKREDITERING 24:6:1 NORSK AKKREDITERING 24 23.4