(16:8) DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (16:8) DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 140 138.5 135 135.0 5 3.5
Kvinner 223 217.1 202 202.0 21 15.1
Totalt 363 355.6 337 337.0 26 18.6
(16:8) DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.2 0.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16:8) DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 132 130.1
4 HEDMARK 53 50.1
6 BUSKERUD 28 27.8
10 VEST-AGDER 27 26.8
11 ROGALAND 42 40.9
16 SØR-TRØNDELAG 58 57.4
19 TROMS 19 18.5
20 FINNMARK 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16:8) DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 132 130.1
HEDMARK 403 HAMAR 53 50.1
BUSKERUD 602 DRAMMEN 28 27.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 27 26.8
ROGALAND 1103 STAVANGER 42 40.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 58 57.4
TROMS 1902 TROMSØ 19 18.5
FINNMARK 2003 VADSØ 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (16:8) DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 363 355.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (16:8) DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 132 130.1
4 HEDMARK DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 53 50.1
6 BUSKERUD DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 28 27.8
10 VEST-AGDER DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 27 26.8
11 ROGALAND DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 42 40.9
16 SØR-TRØNDELAG DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 58 57.4
19 TROMS DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 19 18.5
20 FINNMARK DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (16:8) DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 132 130.1
HEDMARK 403 HAMAR DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 53 50.1
BUSKERUD 602 DRAMMEN DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 28 27.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 27 26.8
ROGALAND 1103 STAVANGER DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 42 40.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 58 57.4
TROMS 1902 TROMSØ DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 19 18.5
FINNMARK 2003 VADSØ DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (16:8) DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 16:8:1 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD SENTRALENHETEN 132 130.1
HEDMARK 403 HAMAR DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 16:8:6 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD HAMAR 53 50.1
BUSKERUD 602 DRAMMEN DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 16:8:5 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD DRAMMEN 28 27.8
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 16:8:4 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD KRISTIANSAND 27 26.8
ROGALAND 1103 STAVANGER DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 16:8:2 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD STAVANGER 42 40.9
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 16:8:3 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD TRONDHEIM 58 57.4
TROMS 1902 TROMSØ DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 16:8:7 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD TROMSØ 19 18.5
FINNMARK 2003 VADSØ DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 16:8:8 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD VADSØ 4 4.0